Při poranění mohou onemocnět nejen žloutenkou, ale i závažnější nemocí AIDS. V žádném případě by si s nimi neměly děti hrát. Při besedách ve školách jsou již prvňáčci upozorňování, aby o svém nálezu informovali dospělou osobu, která na místo přivolá hlídku městská policie, která tento odpad bezpečně zlikviduje.

"Jelikož v posledních letech zaznamenáváme enormní zvýšení počtu případů sběrů použitých injekčních stříkaček, v letošním roce je to již 1663 kusů, apelujeme na rodiče, aby své děti upozornili na tuto možnost a vysvětlili jim možné následky, jestliže si budou s těmito stříkačkami hrát," uvádějí ve své informaci ostravští strážníci. Do roku 2005 se počty sesbíraných kusů injekčních stříkaček pohybovaly do tisíce kusů. V roce 2006 to ale již bylo více než dvakrát tolik.