"Obviněná v blíže neurčené době od roku 2003 do srpna loňského roku v Ostravě i jinde zanedbávala své rodičovské povinnosti a neprojevovala dostatečnou péči při výchově svých nezletilých dětí - nyní 14letého syna a 10leté dcery. Dětem neposkytovala řádnou péči, a to jak po stránce výživy, tak i lékařské péče," uvedl mluvčí.

S dětmi totiž nebyla na pravidelných lékařských prohlídkách od roku 2003, nezajistila u nich řádnou školní docházku a děti do základní školy vůbec nepřihlásila. Navíc je nepřiměřeně trestala. Od roku 2003 pak neustále měnila místa svého pobytu, a tímto znemožňovala dohled sociálních pracovníků na rodinu. V uvedeném období nepobírala žádné sociální dávky pro rodinu, a protože v místech svého pobytu nehradila nájemné, musela se s nezletilými dětmi vystěhovat. Přechodně pak pobývala i v Azylovém domě pro matku s dětmi v Moravské Ostravě.

Odsud také odešla, aniž by se o své nezletilé děti postarala. Ty nakonec nechala své nemocné matce, která se nebyla schopna o děti postarat. Z tohoto důvodu byly děti v srpnu loňského roku umístěny (na základě usnesení Okresního soudu Ostrava o předběžném opatření) do dětského domova. Děti vyšetřili dětský psycholog a psychiatr a zjistili, že se jedná o děti se syndromem týraného dítěte.

"Policejní komisař dále ženu obvinil i z trestného činu uvěrového podvodu, neboť v prosinci roku 2004 uzavřela smlouvu se společností Home Credit na poskytnutí úvěru ve výši 10 tisíc korun, přičemž úvěr nesplácela a do současné doby dluh neuhradila," doplnil mluvčí.