Zajímalo je také, jestli mládež pod 18 let pije alkohol.

Během jednoho dne byla při akci nasazena desítka policistů, přítomna byla také sociální pracovnice z radnice. „V době od jedenácté do čtrnácté hodiny byla provedena dopravněbezpečnostní akce zaměřená na jízdu řidičů přes křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením, konkrétně pak ulic Opavská - Martinovská a Opavská - 17. listopadu,“ uvedl Milan Klézl z tiskového oddělení severomoravské policie.

Policisté zjistili u řidičů celkem deset přestupků a uložili za ně v blokovém řízení 1900 korun pokuty. Jeden přestupek byl postoupen k vyřízení správnímu orgánu. „V době od třetí hodiny odpolední pak kontrolovali vytipovaná restaurační zařízení, kde mladiství - podle upozornění občanů - požívají alkoholické nápoje,“ dodal Klézl. Během akce zadrželi policisté dva mladistvé, kteří pili alkohol na veřejných prostranstvích.

Porubští policisté provedli podobnou akci také na konci školního roku. Během ní zaznamenali celkem osmnáct přestupků, kdy řidiči porušili nejvyšší povolenou rychlost v obci. „Preventivní akci tohoto typu provádíme zhruba jednou za měsíc,“ potvrdil vedoucí porubského policejního oddělení Jan Samiec.

Policisté tehdy nachytali také v restauracích nezletilou mládež u alkoholu. Jednotlivé případy konzumace alkoholu řeší kurátorky individuálně.U osob mladších patnácti let kontaktují rodiče, pokud jde o dítě starší, je většinou vyzváno, aby své rodiče informovalo, k jaké situaci došlo, a dostavilo se s rodičem v nejbližší úřední den k příslušné kurátorce pro mládež. Podle zkušeností je fakt, že dítě samo rodiče informuje, velmi významným výchovným momentem. „Pokud by se dítě s rodičem na úřad nedostavilo, je zasláno předvolání, na což jsou děti upozorněny při preventivní akci. V naprosté většině případů se dítě s rodičem dostaví bez nutnosti předvolání,“ potvrdila kurátorka Jolana Tomanová.