„Soud neshledal naplnění skutkové podstaty, kdy nepovažuje obžalovaného za osobu mající zvláštní povinnost hájit zájmy poškozeného,“ vysvětlila mimo jiné soudkyně Pavla Kotrhonzová. Soud také v celém případu zohlednil Bortlovu trestní bezúhonnost i promlčecí dobu. „Ta uplynula již 30. září roku 2005. Trestní stíhání proti obžalovanému bylo zahájeno až 29. března 2006,“ doplnila soudkyně.

Okresní soud již loni v polovině prosince vyřkl ortel nad bývalou hospodářkou základní školy Hanou Bradnovou z Janovic na Novojičínsku, která v průběhu nejméně deseti let ve škole zpronevěřila sumu přesahující dva a půl milionu korun. Bradnová, která pracovala postupně pod třemi řediteli školy, převáděla finance určené škole na své osobní účty, falšovala doklady a využívala také podpisová razítka ředitelů škol. Soud ji za to poslal na tři roky do věznice s dozorem.

Podíl míry zanedbání povinností Bortla ve škole měl objasnit také znalecký posudek a výpovědi mnoha svědků. „Vnitřní směrnice, které si škola sama nastavila, byly v pořádku. Vedení školy ji však nedostatečně plnilo,“ uvedl mimo jiné již minulou středu soudní znalec, který poukázal i na nesrovnalosti v účetních dokladech školy. „Došlo k porušení číselné řady na dokladech, někde chybí i podpis ředitele školy. Diametrální rozdíly jsou v ručním vedení pokladních knih, chybějí data, pořadová čísla, někde jsou zápisy pouze tužkou,“ doplnil znalec s tím, že ředitel školy také nese zodpovědnost za účetní operace.

Obžalovaný Bortel se v celé kauze cítil od začátku nevinen. „Cítím se naprosto nevinen a z tohoto důvodu obžalobu odmítám,“ sdělil ještě před vynesením verdiktu soudu. Rovněž Bortlův obhájce poukázal na to, že nebylo prokázáno čím konkrétně v hospodaření školy zanedbal „Prioritou obžalovaného jako ředitele školy, kde pracovalo téměř čtyřicet zaměstnanců a učilo se přes 500 dětí, bylo zajištění chodu školy jako takové,“ dodal obhájce