"V průběhu dopravně bezpečnostní akce jsme se zaměřili i na pátrání po hledaných osobách a věcech a odcizených motorových vozidlech a dále na požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči vozidel před a během jízdy. Do akce bylo zapojeno celkem 49 policistů, a to jak dopravní tak i pořádkové policie. Policisté pak v uvedeném dni zkontrolovali 738 vozidel a zjistili 136 dopravních přestupků, uvedl mluvčí.

Policisté museli vyřešit 64 přestupků s uložením blokových pokut za více jak 33 tisíce korun, dalších 37 přestupků s pokutou na místě nezaplacenou bylo ve výši 44 tisíce. Celkem 35 přestupků pak bylo postoupeno správnímu orgánu k projednání. Nejvíce přestupků bylo spácháno v překročení rychlosti jízdy (70) a za špatný technický stav vozidla (44). U tří řidičů bylo zjištěno požití alkoholu před jízdou.

V souvislosti s uvedenou dopravně bezpečnostní akcí byly na jednom ze stanovišť policie v Ostravě-Hrabůvce na Horní ulici přítomny i děti ze Základní školy Alberta Kučery. Žáci pak řidičům buďto poděkovali za vzorné chování v silničním provozu, nebo je upozornili, že se nachází v blízkosti jejich základní školy a nerespektování pravidel silničního provozu je ohrožuje na zdraví a životech.