Tímto způsobem je navíc minimalizováno riziko poškození odtahovaného vozidla, ke kterému může dojít při klasickém způsobu nakládání. Díky rameni bude navíc možno odvézt i vozidlo odstavené v hůře dostupných místech. Jak uvedla mluvčí ostravské městské policie Dana Klišová, strážníci auto nasadí v centru Ostravy i v dalších lokalitách.

Kam s ním

„Po odtažení vozidlo umístíme na odtahové parkoviště, které se nachází v Moravské Ostravě na Hlubinské ulici, vedle ředitelství Městské policie Ostrava,“ uvedla Klišová. Řidič, žádající o vydání svého auta, bude muset předložit občanský průkaz nebo cestovní pas. Nutné je také osvědčení o technickém průkazu. Motorista musí navíc počítat s citelným finančním postihem. Cena za odtah činí až 1500 korun. K tomu je nezbytné připočíst i další náklady.

„Jedná se o dvě stě korun za střežení, a to za každý i jen započatý den následující po dni odtahu. Tyto poplatky jsou stanoveny nařízením města Ostravy,“ zdůraznila Klišová. Celou částku je nezbytné zaplatit na místě v hotovosti.

Většina majitelů odtažených vozidel si v první chvíli myslí, že se stala obětí zlodějů. Proto ihned i vytočí policejní linku, kde se teprve dozví, jaký osud potkal jejich čtyřkolého miláčka. „Informaci, zda bylo vozidlo odtaženo, mohou občané získat na telefonním čísle 974 723 042,“ uzavřela Klišová.

Fintám odzvonilo

Naložení vozu pomocí řemenů upevněných na zdvižném rameni by měl zabránit sporům, které se někdy snaží vyvolat motoristé – hříšníci. V minulosti někteří z nich zkoušeli různými fintami penále snížit, či si dokonce vymoci jeho odpuštění. Tvrdili například, že jim bylo při odtahu poškozeno vozidlo. Poté navrhnou, že pokud jim bude dluh smazán, nepodají žalobu. Jeden z řidičů svůj spor skutečně dotáhl až k soudu – tvrdil, že se mu v kufru odtaženého auta zkazilo maso za více než tisíc korun. Soud jeho požadavek na náhradu škody zamítl. Kromě strážníků mohou špatně parkující vozidla ve spolupráci s technickými službami odtahovat i státní policisté.