Juchelka vkvětnu loňského roku ubodal 39ranami svoji babičku, kterou probudil, když hledal vjejím ostravském bytě peníze. Soud, který částečně zrušil rozsudek krajského soudu vOstravě, pak přihlédl kjeho nízkému věku a za polehčující okolnosti také vzal Juchelkovo doznání.

„Vzhledem kvelké pravděpodobnosti nápravy soud zmírnil také způsob výkonu trestu, místo věznice se zvýšenou ostrahou jej půjde vykonat do věznice sostrahou,“ uvedl mluvčí olomouckého vrchního soudu Petr Angyalossy.