"Byly zkontrolovány tři provozovny a v nich celkem 24 osob. Byly uloženy dvě blokové pokuty a jeden přestupek bude oznámen příslušnému správnímu orgánu. V jednom ze zařízení bylo zjištěno, že servírkou je osoba mladší 18 let, která pracuje v nočních hodinách. Toto zjištění bude oznámeno nejen odboru sociálně právní ochrany dětí, ale i oblastnímu inspektorátu práce, živnostenskému úřadu a české obchodní inspekci," uvedla mluvčí.

(zh)