Viníkem však nemusí být justice. Svou roli mohou sehrát objektivní faktory a také taktika obžalovaných, kteří se prodlužováním procesu snaží uniknout trestu.

Jeden z takových případů řešil před časem Krajský soud v Ostravě. Jde o kauzu podnikatele Romana Karpenka. Tento muž je hlavním aktérem jednoho z největších podvodů počátkem devadesátých let v našem regionu. Prostřednictvím své firmy Rocar v letech 1992 a 1993 nabízel obstarání automobilů Škoda Favorit a Forman. Jedinou podmínkou bylo složení akontace ve výši nejméně čtyřiapadesáti tisíc korun.

Několik set zájemců jeho slibům uvěřilo a požadovanou částku Karpenkovi předalo. Téměř 460 klientů se však svých vozů nedočkalo. Karpenka na konci roku1993 zatkla policie.

Krajský soud v Ostravě již vynesl čtyři verdikty. Při prvních dvou (v roce 1995 a 1998) poslal Karpenka na deset let za mříže. Odvolací Vrchní soud v Olomouci však obě rozhodnutí zrušil a kauzu vrátil k novému projednávání. V roce 2005 padl třetí rozsudek – osm a půl roku žaláře a milion korun pokuty. Tentokrát již Vrchní soud v Olomouci trest v plném rozsahu potvrdil. Karpenko ale prostřednictvím svého obhájce podal dovolání k Nejvyššímu soudu a poté i stížnost k Ústavnímu soudu, ve kterém poukazoval na nepřiměřenou délku řízení. Ještě předtím se domáhal toho, aby jeho trestní stíhání bylo kvůli údajným soudním průtahům zcela zastaveno. Případ se nakonec vrátil zpět na stůl Krajského soudu v Ostravě. Nejvyšší soud sice v plném rozsahu potvrdil rozhodnutí o vině, chtěl však, aby soud s ohledem na délku procesu znovu zvážil výši trestu.

Ostravský senát pak na podzim loňského roku vynesl v pořadí již čtvrtý verdikt, ve kterém Karpenkovi snížil trest o sedm měsíců – na 7 let a 11 měsíců. Výše pokuty – milion korun – zůstala stejná.

K délce procesu výraznou měrou přispěl sám Karpenko, který hlavní líčení různými, vždy ale zákonnými způsoby, prodlužoval. Soudní prodleva vznikla pouze z důvodu vážného onemocnění soudce. Karpenko mimo jiné zpočátku souhlasil se čtením výpovědí většiny ze zhruba pěti set podvedených lidí, pak ale najednou začal trvat na jejich osobní účasti u soudu. Poté do celého případu zapojil německého občana, jehož nalezení a výslech zabraly nemálo času. Při jednom z jednání vyrukoval i s verzí o svém dřívějším úrazu hlavy, který mohl ovlivnit jeho pozdější jednání. Senát proto musel kontaktovat znalce na vyhotovení odborného posudku. (per)

V Ostravě působí dva soudy – krajský s okresní. První z nich se mimo jiné zabývá vážnějšímu zločiny, za které je možno uložit pět a více let žaláře. O počtech soudců rozhoduje ministerstvo spravedlnosti na základě tzv. ukazatelů výkonnosti. Pro ostravský krajský soud bylo vyčleněno 174 soudců. „S ohledem na celkový stav nevyřízených věcí u okresních soudů v obvodu působnosti Krajského soudu v Ostravě si však krajský soud ponechal pouze 155 soudců a zbývajících 19 převedl na jednotlivé okresní soudy v obvodu své působnosti,“ řekl místopředseda krajského soudu Vít Veselý. U Okresního soudu v Ostravě v průběhu roku 2007 působilo 74 soudců, předpokládaný stav soudců činil 80. Z odborného aparátu měli soudci k dispozici 35 vyšších soudních úředníků a tajemníků a od poloviny roku 4 asistenty soudců.