„Získáme nezávislou zpětnou vazbu, jak efektivně strážníci svou práci vykonávají. Součástí auditu je návrh modelu, který povede ke snížení majetkové kriminality, počtu trestných činů a k posílení pocitu bezpečí občanů města Ostravy,“ řekla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

„Vkaždéfirměneboinstituci existuje prostor pro zlepšení. Cílem auditu je najít řešení, jak tento prostor využít,“uvedl primátor Ostravy Petr Kajnar.

Auditoři by ve své výsledné zprávě měli také srovnat činnost ostravské městské policie s jinými obecními policiemi v České republice. „Budeme maximálně vstřícní. Chceme, aby naše služby občanům byly na úrovni, kterou očekávají,“ prohlásil ředitel Městské policie Ostrava Jan Hulva, který zároveň zdůraznil, že Ostrava má řadu specifik.

„Budeme rádi, když se bude srovnávat srovnatelné,“dodal Hulva. Prověrka by měla také ukázat, jak strážníci komunikují s Policií České republiky a s hasiči. „Nedílnou součástí auditu je zkoumání nákladů jednotlivých složek městské policie,“ doplnilaVojkovská.

Auditoři během svého působení chtějí oslovit i samotné strážníky, a to formou anonymního dotazníků. V něm se ochránci zákona mohou vyjádřitkesvé práci. Audit navazuje na nedávný průzkum veřejného mínění, který si u agentury Datamar nechal zpracovat ostravský magistrát. Firma tehdy telefonicky oslovila tisícovku respondentů. Z výsledků vyplynulo, že s prací městské policie je spokojeno přibližně sedmdesát procent dotázaných.

„Vedení města chce, aby se dobré fungování městské policie ještě zlepšilo,“ objasnila důvody auditu mluvčí magistrátu.