Na nepoctivce upozornili samotní zástupci této organizaci.

„Několik občanů nás v posledních dnech telefonicky upozornilo na to, že se v městské části Ostrava-Poruba objevili lidé, kteří jménem Charity Ostrava vybírají peníze na blíže neurčenou sbírku,“ uvedl Dalibor Kraut z Charity Ostrava.

Podle dostupných informací jde o mladíky, kteří potenciální dárce kontaktují přímo na ulici i v domech. Údajně se prokazují dokladem s označením Charity.

„Žádnou veřejnou sbírku v této době neprovozujeme. Zatím poslední byla tříkrálová, která již ale dávno skončila,“ zdůraznil Kraut s tím, že při oficiálních sbírkách je navíc ve skupince alespoň jedna osoba, která se může prokázat občanským průkazem a průkazem pořádající organizace. „Na této průkazce je jméno a příjmení vybírajícího s podpisem statutárního zástupce a číslem občanského průkazu. Číslo občanského průkazu musí souhlasit s číslem na průkazce. Výběr peněz je možný pouze do úředně zapečetěných pokladniček, které zapečetil místně příslušný magistrát, městský nebo obecní úřad,“ řekl Kraut.

Zástupci charity nevylučují, že vykukové mohou vystupovat i jménem dalších humanitárních organizací. „Lidé by měli být opatrní a v případě podezření požádat o předložení průkazů. Další možností je přímo kontaktovat policisty nebo strážníky,“ dodal Kraut. Počet podvedených důvěřivců ani celková neoprávněně vybraná částka nejsou známy. Výtečníkům hrozí obvinění z podvodu. Podmínkou však je, aby měli více než patnáct let.V opačném případě vzhledem k nízkému věku vyváznou bez potrestání.