Do akce bylo zapojeno celkem 214 policistů, a to jak dopravní, pořádkové, tak i cizinecké a pohraniční policie. Policisté pak v uvedeném dni zkontrolovali na 3 550 vozidel a zjistili 379 dopravních přestupků.

Na místě byly řešeny 252 přestupky s uložením blokových pokut za 93 tisíce korun, dalších 106 přestupků s pokutou na místě nezaplacenou bylo ve výši 83 tisíce. Celkem 21 přestupků pak postoupeno správnímu orgánu k projednání.

Nejvíce přestupků: 140 přestupků bylo ve špatném technickém stavu vozidla 40 přestupků zaznamenali policisté v nepoužití bezpečnostních pásů 24 bylo spácháno v překročení rychlosti jízdy U 6 řidičů bylo zjištěno požití alkoholu před jízdou, 11 řidičů pak jelo bez řidičského oprávnění.