Spokojena sverdiktem soudu odcházela rodina osmadmadvacetiletého Karla Martináka zProstřední Bečvy na Vsetínsku. Krajský soud vOstravě totiž změnil rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku-Místku, který loni vkvětnu přiřkl Martinákovi milionové odškodné a měsíční rentu ve výši 6025 korun. Mladému muži tentokrát přisoudil dva a půlmilionovou satisfakci za trvalé poškození zdraví a mimořádně ztížené společenské a pracovní uplatnění vživotě. Nemocnice bude vyplácet mladému muži také již zmíněnou rentu.

Rodina Martinákova původně požadovala po nemocnici ve Frýdku-Místku osmnáct milionů korun. „S rozsudkem krajského soudu jsem spokojena. Jsem ráda, že to tak dopadlo a že jsme vyhráli,“ řekla včera matka Eva Martináková stím, že syn není schopen se o sebe postarat ani po osmi letech. „Pořád potřebuje pomoc dalšího člověka,“ zdůraznila.

Karel Martinák se ve svých dvaceti letech podrobil jednoduché operaci nosní přepážky. Když se probral z narkózy, přestal dýchat, což mu poškodilo mozek natolik, že jeho mentální schopnosti jsou na úrovni předškolního dítěte.

Zástupce frýdecko-místecké nemocnice Jozef Bohdan po rozsudku řekl, že nemocnice bude zvažovat dovolání se u Nejvyššího soudu. „Podle znaleckých posudků nemocnice neodpovídá za škodu a poškození zdraví pana Martináka a přitom musí platit,“ sdělil po vynesení rozsudku Bohdan.

Martinákův obhájce Věroslav Alan znovu označil přístup frýdecko-místecké nemocnice za nelidský. „Je zcela jasné, že tam kpochybení došlo. Setrvávat na tom, že nemocnice postupovala správně a že kontrolovat pacienta po patnácti minutách, je dostačující, je hanebné. Každý školák přece ví, že už po čtyřech pěti minutách mozek odumírá,“ vysvětlil Alan.

Vyjádření Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. k soudnímu sporu s Karlem Martinákem

Krajský soud v Ostravě se rozsudkem ze dne 24.4.2007 ztotožnil se závěry Okresního soudu ve Frýdku-Místku pokud jde o otázku odpovědnosti nemocnice za škodu na zdraví pana Martináka. Oba soudy uznaly nemocnici odpovědnou za škodu na zdraví pana Martináka, a to i přesto, že lékaři a ostatní zdravotnický personál nemocnice postupoval zcela v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy. Nemocnice tedy postupovala tak, jak to ukládají doporučení odborných společností, která jsou vydávána s celostátní působností. O tom svědčí také závěry všech znalců, kteří ve věci vypracovávali znalecké posudky. Příčinou poškození zdraví pana Martináka byl podle soudu přetrvávající účinek léku, a to i přesto, že žádný ze znalců nebyl schopen jednoznačně potvrdit, že to byl skutečně lék, který zavinil poškození zdraví pana Martináka. Znalci rovněž nevyloučili ani jinou příčinu poškození zdraví pana Martináka. Tedy, přestože nebyla jednoznačně prokázána příčina poškození zdraví pana Martináka, a přestože zdravotníci postupovali v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy, nemocnice odpovídá za poškození jeho zdraví a musí mu zaplatit náhradu škody. Jde o rozhodnutí, které je podle našeho názoru v rozporu s dosavadní ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu České republiky. K takovému případu může dojít i v těch nejvyspělejších zdravotnických zařízeních nejen v České republice, ale i v zahraničí, a to zejména vzhledem k jedinečnosti každého lidského organismu. Ať už se zmíněného roku 1999 Karlu Martinákovi po operaci stalo cokoliv, zdravotníci naší nemocnice nezanedbali péči a nepochybili. Nikdo z nás nechce slyšet, že k zástavě oběhu může dojít i u pacienta bezproblémového. Ale i tyto případy se bohužel stávají a lékaři jim nemohou vždy zabránit. I pro naši nemocnici je případ pana Martináka velmi smutný. Je nám velice líto poškození zdraví mladého člověka, což jsme dali opakovaně najevo.

Inéz Bortoliová, tisková mluvčí Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.