Ve středu 27. června ve večerních hodinách měl ve společném bydlišti v Ostravě-Bělském Lese napadat svojí o tři roky mladší manželku. Incidentu přihlížely i jejich dvě nezletilé děti. Nejprve ji verbálně urážel, následně jí přiložil ke krku kuchyňský nůž a vyhrožoval jí, že jí zabije. Posléze jí fyzicky napadl údery dlaní do obličeje, pěstí do obličeje a trupu. Vše vyvrcholilo až tím, že si přiložil nůž k oblasti svého břicha s čepelí proti poškozené, kdy šel proti ní s výhrůžkami, že jí zabije. Žena se mu snažila nůž chytit, přitom však utrpěla řezné poranění prstu. Poté se jí podařilo z bytu utéci a celou věc ohlásit policii.

Muž byl následně umístěn na protialkoholní záchytné stanici. Nejedná se však o jeho první incident. V pondělí dne 25. 6. 2007 ve večerních hodinách a opět pod vlivem alkoholických nápojů měl ženu urážet vulgárními výrazy, přičemž jí několikrát uhodil do obličeje. Způsobil jí poranění spodního rtu. Vše se odehrálo opět za přítomnosti dětí. Navíc zde měl i v kuchyni rozbíjet nádobí a porcelán. Poškozená posléze i s dětmi z bytu utekla a přespala u své kamarádky. Lékařské ošetření nevyhledala z obavy jeho dalších následných útoků. K fyzickému napadání poškozené mělo ze strany podezřelého docházet již od roku 2005. Žena však z obavy ze stupňujících útoků věc nehlásila a případná zranění, která jí způsobil, si lékařsky ošetřit nenechala.

Dnes bude prováděno další opatření. Muž bude obviněn z výše uvedeného trestného činu. V případě odsouzení mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.