Kontrola byla zaměřena na pět sběren na ulici Výstavní, Žákovské, Rybářské, Varšavské a U Nových Válcoven. „Celkem bylo zkontrolováno osmatřicet osob. Z toho sedm lidí bylo podezřelých z přestupkového jednání,“ sdělil vedoucí tamního oddělení Policie ČR Miroslav Kelnar. Zajištěný materiál a vozíky, kterými byl nalezený druhotný materiál dopraven do sběrny, skončily ve sběrném dvoře v Ostravě-Mariánských Horách na ulici Rybářské. Podezřelí z přestupku budou policií písemně obesláni a předáni k přestupkovému řízení.

Po vyhodnocení této preventivní bezpečnostní akce starosta Mariánských Hor a Hulvák Radomír Michniak společně s Miroslavem Kelnarem konstatovali, že i nadále budou v této činnosti pokračovat. „Hodláme dělat podobné akce nepravidelně i v budoucnu, a to jak v podobě bezpečnostních akcí, tak i kontrol při denním bezpečnostním výkonu služby,“ uvedl Miroslav Kelnar.

„Chceme tím dosáhnout snížení počtu krádeží například kanálových výpustí, oplocení a všech kovových materiálů z domů i staveb a přispět tak ke zlepšení bezpečnosti obvodu,“ podotkl Radomír Michniak.

Policisté ve spolupráci s místní radnicí se budou zaměřovat i na jiná místa. „Dohodli jsme se, že v průběhu jarních a letních měsíců se zaměříme na místa, kde se scházejí občané, kteří se živí drobnými krádežemi kovových materiálů a jinou pokoutnou činností,“ dodal Kelnar. Půjde například o park U rakety, sídliště Fifejdy a další vytipovaná místa obvodu Mariánských Hor a Hulvák.