Ve večerních a nočních hodinách z 11. na 12. 5. 2007 provedla Městská policie Ostrava preventivní akci v lokalitě ul. Stodolní, zaměřenou na respektování zákona č. 379/2005 Sb,. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

"Jednalo se o jednu z mnoha obdobných akcí, pořádaných městskou policií na území celého města. Probíhala od 19 hodin do jedné hodiny ranní. Akce měla preventivní charakter, účastnilo se jí celkem šestnáct strážníků a tři policisté ČR. V deseti provozovnách na Stodolní ulici a v ulicích přilehlých bylo zkontrolováno 47 osob (osoby ve věku 15 – 18 let), u nichž byla z důvodu podezření na požití alkoholu provedena orientační dechová zkouška a bylo odhaleno osm porušení zákona," uvedla mluvčí a dodala, že těm, kteří prodali či umožnili požití alkoholu osobám mladším 18 let byly na místě uloženy v blokovém řízení pokuty v celkové výši 2 600 korun.

Takto zaměřených preventivně bezpečnostních akcí na území města Ostravy provedla Městská policie Ostrava od počátku letošního roku již 22. "S blížícími se maturitními zkouškami na středních školách a nadcházejícím prázdninovým obdobím budou strážníci městské policie problematice požívání alkoholu mladistvými či nezletilými městské policie věnovat zvýšenou pozornost," připomněla Kejdová.