Syn má soudem uloženou ochrannou výchovu a je umístěn ve výchovném ústavu na Jesenicku. V době, kdy byl na útěku z ústavu, matka syna ukrývala ve svém bydlišti. Tam jej policisté nalezli a vrátili zpět do ústavu. Na útěku byl od konce ledna do počátku dubna.