Elektronické komunikaci s kamarády se každý den věnuje téměř sedm z deseti školáků ve věku 12 a 13 let, více než 90 procent pak alespoň jednou týdně. Oproti tomu denně chodí s kamarády ven jen každý pátý a jednou týdně tři čtvrtiny školáků v tomto věku. Vyplývá to ze studie Děti a nová média 2023 společností ResSOLUTION Group a Nielsen.

Využívání digitálních zařízení pro zábavu, ale i v rámci školní výuky, výrazně podpořila koronavirová pandemie. „Obecně lze ve srovnání s rokem 2016, kdy jsme studii dělali naposledy, pozorovat posun k digitálním aktivitám, zejména u nejmladších dětí ve věku 6 až 11 let,“ uvedla Hana Friedlaenderová ze společnosti Nielsen.

Volný čas tráví školáci často na sociálních sítích. Aktivnější přitom na nich jsou dívky než chlapci, a jejich využívání roste s věkem. Nejpopulárnější z nich je mezi školáky TikTok, na druhém místě figuruje Instagram a na třetím Facebook. „Ve srovnání s rokem 2016 mezi dětmi výrazně vzrostlo využívání TikToku, protože ten v roce 2016 teprve vznikal, ale také Instagramu. Naopak významně pokleslo využívání Facebooku,“ srovnala Friedlaenderová.

V Česku díky digitálním technologiím roste zájem o studium na školách za mořem, kde je české zázemí a výuka probíhá online:

S nárůstem počtu uživatelů digitálních technologií v populaci roste i podíl těch, kterým působení v nich negativně zasahuje do života. Podle výzkumu HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Zdravotní chování u dětí školního věku) vzrostl počet mladých problematických uživatelů sociálních sítí z pěti procent v roce 2018 na osm procent v roce 2022. Zatímco v případě počítačových her lze nalézt více problematických hráčů mezi chlapci, dívky jsou zase častěji v kategorii problematických uživatelů v případě sociálních sítí.

Zda lze označit uživatele technologií jako problematického, rozhoduje jeho chování, nikoli čas strávený před obrazovkou. Že užívání digitálních technologií překročilo zdravou míru, se může projevovat například tím, že se pro dítě stává nejdůležitější aktivitou v životě a zanedbává jiné koníčky. A i když se snaží pobyt ve virtuálním světě omezit, je to často neúspěšně, a čas trávený touto aktivitou se naopak stále zvyšuje. Může také docházet i ke konfliktům s rodiči či přáteli a při vynechání aktivity nastupují abstinenční příznaky.

Klesající věk obětí i pachatelů zločinu sexuálního nátlaku v kyberprostoru je alarmující:

Čím dříve se v takovém případě obrátí rodiče na odborníky, tím je prognóza lepší. „Intervencí u dětí a dospívajících snižujeme riziko rozvoje závislosti, řešíme dříve problémy v sociální oblasti, udržujeme dítě ve školském systému, čímž ho zachováváme ve zdravější sociální síti při kontaktu s vrstevníky a podobně,“ vysvětlil adiktolog z Ambulance dětské a dorostové adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice Tomáš Jandáč.