Podle indexu tělesné hmotnosti má třetina českých žen nadváhu a 18 procent je obézních, mezi muži má nadváhu téměř polovina z nich a obézních je více než pětina. Vyplývá to z dat z roku 2019 publikovaných Eurostatem. Počet těch, kteří mají problémy se svou hmotností, přitom stále roste. Podle projekcí zveřejněných v dokumentu World Obesity Atlas 2023 v Česku do roku 2035 vzroste podíl obézních žen na více než třicet procent a podíl mužů bude dosahovat téměř čtyřiceti procent.

Muž za dva a půl roku zhubnul 36 kilo:

Zatímco u českých žen klesá podíl těch, které mají nadváhu či obezitu, s rostoucím vzděláním, v případě mužů jsou na tom nejlépe ti se základním vzděláním a nejhůře středoškoláci. Podíl těch, kteří váží víc, než by bylo ideální, je nejvyšší na venkově, a naopak nejméně jich žije ve velkých městech. Obezitou pak trpí obyvatelé s nižšími příjmy více než ti s příjmy vysokými.

Podíl lidí s obezitou či nadváhou roste s přibývajícím věkem, nejvíce jich je mezi Čechy ve věkové kategorii 65-74 let, nejméně naopak mezi mladými do 25 let.

Česko je se svými 60 procenty dospělé populace s nadváhou či obezitou čtvrté nejhorší v Evropské unii, hůře na tom jsou už jen obyvatelé Malty, Chorvatska a Islandu. Zásluhu na tom mají především muži, kteří jsou v žebříčku také na čtvrtém místě, zatímco ženy jsou dvanácté ze třiceti států. Ve všech sledovaných zemích jsou vyšší podíly obézních a s nadváhou mezi muži než ženami. Nejmenší rozdíl mezi procentem mužů a žen je v Turecku. V Česku je naopak tento rozdíl druhý nejvyšší, hned po Lucembursku.

Příčin obezity je mnoho a vzájemně se ovlivňují. Patří mezi ně například genetické faktory, psychika, hormonální problémy či rychlost metabolismu. „Obezitu nelze chápat jako pouhou nerovnováhu mezi tím, co člověk sní, a tím, co spálí pohybem. Takový pohled je příliš jednostranný. Obezita je velmi komplexní problém a stojí za ní řada různých faktorů,“ upozornila lékařka zaměřující se na obezitu Klaudia Hálová Karoliová.

V rámci evolučního vývoje byla nadváha výhodnější pro přežití, tak žijeme s tímto naprogramováním, říká v rozhovoru Deníku pediatr a obezitolog Zlatko Marinov:

Doplnila, že lékaři dnes znají přes sto možných příčin nebo rizikových faktorů obezity. „Některé dokonce souvisejí se životním prostředím. V poslední době se hodně mluví také o střevním mikrobiomu, který má také významný vliv na metabolismus,“ podotkla.