O předčasnou penzi si letos nežádejte, snaží se přesvědčit úředníci ministerstva práce a sociálních věcí lidi v těsně předdůchodovém věku. Zdůrazňují, že zatímco loni se dřívější odchod s práce vzhledem k vysoké inflaci a několika mimořádným valorizacím vyplatil, letos již přiznaný předčasný důchod nebude vyšší, než kdyby senioři počkali až do řádného termínu. Zájem o zmíněnou možnost ovšem neklesá.

Lidi si o ni naopak žádají ještě více než loni. Ještě v roce 2021 předčasný důchod chtělo 30 006 lidí, což odpovídalo obvyklému průměru za předchozí desetiletí. Za loňský rok ale Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenala celkem 80 653 žádostí. Jen za prvních devět měsíců tohoto roku o předčasný důchod zažádalo 90 455 lidí. Tolik žádostí přitom úředníci obvykle zpracovávali celé tři roky.

Vzhledem k obrovskému zájmu proto byly v uplynulém období úřadovny okresních poboček správy zavaleny příslušnými formuláři. „Čelili jsme náročné situaci způsobené extrémním nárůstem v počtu podaných žádostí,“ uvedla mluvčí úřadu Tereza Koukolová. Někteří senioři proto museli na vyřízení svých požadavků ohledně důchodu čekat dlouhé měsíce.

Na přiznání důchodu čekají tisíce lidí

V současnosti déle než zákonem stanovenou devadesátidenní lhůtu na přiznání důchodu čekají tisícovky lidí. „Ústředí ČSSZ evidovalo k 3. říjnu celkem 41 743 žádostí bez mezinárodního prvku k vyřízení. Z tohoto počtu se celkem 3953 žádostí nacházelo v pásmu doby řízení nad 90 dnů,“ uvedla Kouklová.

Oproti dřívější době jsou tedy úředníci spokojení. „Obecně můžeme konstatovat, že počet žádostí zpracovaných po lhůtě má ve srovnání s jarními měsíci výrazně klesající tendenci a že se je daří minimalizovat,“ pochvalovala si mluvčí.

Jak odejít do výhodného předčasného důchodu?

| Video: Youtube

Pokud lidé chtějí, aby se jejich řízení o přiznání důchodu urychlilo, vyplatí se jim mít předem připravené všechny doklady a potvrzení. „Doporučujeme každému budoucímu důchodci zajímat se o nutné náležitosti související s odchodem do starobního, případně do předčasného starobního důchodu. A to již během svého produktivního života,“ zdůraznila Kouklová.

Nejlepší je s přípravami začít zjištěním, zda má sociální správa zaevidované všechny jeho doby pojištění. To se dá snadno zjistit přes Informativní důchodovou aplikaci (IDA), do níž se lze dostat přes ePortál ČSSZ. „Tam člověk vedle jednotlivých evidovaných dob pojištění nalezne také informaci o tom, kdy mu vznikne nárok na starobní důchod,“ podotkla Kouklová.

Na webu správy najdou zájemci rovněž informace o tom, které doklady budou muset při podání žádosti doložit. „Pokud nejsou doloženy současně s podáním žádosti o důchod, pak se o tuto dobu řízení o přiznání důchodu zbytečně prodlužuje,“ vysvětlila Kouklová.

O důchod lze zažádat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem pro odchod. Potřebné související informace lidé najdou na webu ČSSZ v rubrikách Jak žádat o starobní důchod a rovněž v každoročně aktualizované Příručce budoucího důchodce.