Mladý, ale progresivní sport si nachází své nadšence napříč generacemi a oslovuje širokou veřejnost po celém světě. Cílem hry je podobně jako v golfu dokončit jamku co nejmenším počtem úderů, v tomto případě todů. A to nikoli do jamky, ale do stojícího koše.

Mapu všech hřišť v republice najdete na stránkách asociace.

V Moravskoslezském kraji momentálně funguje dokonce dvacet hřišť, nejvíce jich je v Ostravě – tři.

Největší je to v Mariánských Horách nazvané U Rakety, které měří 955 metrů a má celkem 12 jamek. 

Princip hry

Disk se hází z určeného výhoziště na cíl (jamku). Jamku tvoří většinou ocelový koš, postačí však i strom, pařez, nebo dřevěný kůl zatlučený do země. Průměrná vzdálenost jamky bývá kolem 100-120 metrů a dá se časem dosáhnout třemi hody. Po prvním výhozu hráč hází z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud netrefí cíl. Hřiště bývá navrženo tak, aby se hráči museli potýkat s přírodními překážkami, jako jsou stromy, keře, případně vodní plochy, a ukázali svoje schopnosti házet krátké i dlouhé, levo- i pravotočivé hody.

Vítězem je ten, kdo dokončí celé hřiště (většinou sestávající z 9, 12 nebo 18 jamek) nejmenším počtem hodů. Na rozdíl od klasického golfu nepotřebujete drahé náčiní (pro začátek vystačíte s jedním diskem), ani nemusíte být členem golfového klubu a platit poplatky za vstup na hřiště.

Prostor ke hře

Kde se discgolf hraje? Všude v přírodě. Nebo přesněji skoro všude, kde je dostatek místa a vhodný terén. Ideální jsou větší městské parky, nebo příměstské oblasti s volnými i křovinatými plochami řídce porostlými stromy. Na škodu není ani malé převýšení či potůček nebo rybníček, které dokáží zpestřit hru. Při volbě jamek se klade důraz na jejich různorodost - střídají se vzdálenosti (běžně 50 - 180 m) a ve vysoké míře se využívá přirozených překážek, tak aby měl hráč na výběr z několika způsobů dosažení cíle (například 3 jisté kraší hody kolem stromů nebo jeden riskantní přes stromy a vodu).

U nás v České republice je pevných hřišť kolem třiceti, ale jejich počet se rychlým tempem zvyšuje. Ve světě už existuje přes 1000 discgolfových hřišť s instalovanými koši (nejvíce pochopitelně v USA, kde discgolf hrají desítky tisíc lidí, v Evropě je nejdále Švédsko, z okolních států pak SRN a Rakousko).

Sport pro každého

Discgolf může hrát každý. Je to ideální sport na nedělní odpoledne pro celou rodinu – od dětí po babičky. Diskem se naučíte házet za pár minut a nezáleží na věku, pohlaví ani fyzické zdatnosti – stačí si jen zvolit cíle ve vhodné vzdálenosti a můžete soutěžit.

Jako rekreační sport v sobě discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá tak v udržení dobré tělesné kondice i odreagování od starostí všedních dnů. Discgolf je finančně nenáročný - kromě disku nepotřebujete žádné další náčiní.

Základní pravidla

  • hráč hází z určeného výhoziště, při odhozu se nesmí být žádná část jeho těla dotýkat země za čarou výhoziště. Přešlápnout smí až po odhozu.
  • dál hráč hází z místa, kde se disk zastavil, při odhozu se musí dotýkat alespoň jednou částí těla místa do 30cm za přední hranou disku směrem od cíle, Po odhozu smí přešlápnout jen pokud cíl není blíž než 10 metrů.

  • pokud hráč nemůže splnit předchozí bod (disk zůstal v dutém stromě nebo hustém keři), odhazuje z nejbližšího možného místa na spojnici cíle a disku dále od cíle.

  • pokud disk zůstal na stromě, hází hráč z místa pod diskem, pokud je disk výše než 2 metry, připočítává si trestný hod.
  • hráč nesmí měnit žádnou součást hřiště, aby si ulehčil hod (např. ohýbat nebo dokonce lámat větve).
  • vždy hází hráč, který je nejdále od cíle.
  • bezpečnost především - vždy se přesvědčte, že v dosahu disku není žádná osoba ani zvíře, které byste mohli zasáhnout.