Archiv města Ostravy sídlí ve Špálově ulici sousedící s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze. Publikaci Ostravské kalendárium 2023 pokřtili náměstkyně primátora města Ostravy Ing. Hana Tichánková, kronikář města Ostravy a autor publikace PhDr. Martin Juřica a ředitelka AMO Mgr. Hana Šústková. Ph.D.

V Ostravském kalendáriu 2023 je výtah z rukopisu kroniky statutárního města Ostravy sestavený ve spolupráci se členy komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické. Dále na kalendáriu spolupracovaly odpovědné redaktorky Jaroslava Novotná a Šárka Glombíčková.

Graficky publikaci upravila a obálku navrhla Štěpánka Bělovská. V cyklu dvanácti měsíců od ledna do prosince je na 126 stranách kalendária 479 informací o událostech v uměleckém, politickém, sportovním a společenském životě Ostravy. Popisované události jsou doplněné 58 fotografiemi 28 špičkových fotografů. Čtenář v kalendáriu najde jmenný rejstřík, rejstřík institucí a rejstřík k výročím v roce 2023.

Připomeňme například 195. výročí založení Vítkovických železáren, 175. výročí založení Městské nemocnice Ostrava, 150. výročí narození starosty Moravské Ostravy Jana Prokeše, 100. výročí založení Archivu města Ostravy, 70. výročí Loutkového divadla v Ostravě a také 30. výročí festivalu Colours of Ostrava.

Ostravské kalendárium 2023 bude zdarma nabízeno zájemcům v Informačních centrech Černá louka s. r. o. pod značkou OSTRAVAINFO!!!, a to u tramvajové zastávky Elektra a na Vyhlídkové věži Nové radnice na Prokešově náměstí, u největších ostravských nádraží Svinov a Hlavní nádraží v Přívoze. Dále jej seženeta na Náměstí Jih v městské obvodu Ostrava-Jih. Publikaci najdete také v Knihovně města Ostravy, Moravskoslezské vědecké knihovně a v antikvariátu Fiducia v Nádražní 615/30 se vstupem z Mlýnské ulice.

Ostravské kalendárium 2023 je přístupné i v elektronické podobě na adrese: https://amo.ostrava.cz, v oddíle Vydané publikace.

Josef Zajíc