Autorem obou přiložených fotografií je Petr Libosvár ze ZO ČSOP Studénka.

„Přestože koronavirus řádí, myslíme také na budoucnost a krajinu jsme obohatili o pár desítek hezkých stromků. Práce to nebyla jednoduchá, ale šla nám od ruky. Snad také brzy sprchne. Jarní výsadby jsou u konce a doufám, že se uvidíme u těch podzimních,“ říká Petr Libosvár ze ZO ČSOP Studénka.

V čase pandemie koronaviru si museli ochránci vystačit sami vlastními silami bez pomoci dobrovolníků a žáků místních základních škol. V Hladkých Životicích sázeli na obecních pozemcích a ve Velkých Albrechticích na pozemku, který navazuje na Evropsky významnou lokalitu Poodří. Zatímco v jiných letech je touto dobou krajina Poodří částečně zaplavena, letos se muselo kvůli nedostatku srážek zalévat už při výsadbě. S ošetřováním stromů v budoucnu budou pomáhat obce, hasiči a další místní spolky.

Loni Arnika a ČSOP Studénka se žáky místních základních škol, hasiči a dobrovolníky už vysadily 360 mladých dubů a hrušníi. Za nejvíce vysazených stromů spolky a neziskovými organizacemi Arnika získala Zlatý rýčii, který ji udělila iniciativa Sázíme budoucnostiii.

Arnika do roku 2023 vysadí v Poodří více než 1500 stromů, mezi nimiž budou topoly, duby, vrby a staré odrůdy hrušní. Díky tomu připraví domov pro ohrožené druhy živočichů včetně zákonem chráněného brouka páchníka hnědého. Spolek na projektu spolupracuje s ČSOP Studénka, Ostravskou univerzitou a polským spolkem Fundacja Ekorozwoju.

Marcela Klemensová