Původně se festival konal pod názvem Bambiriáda. Od roku 2013 se změnil název na Bambifest. Změna názvu ale nezměnila smysl a cíl pořádání tohoto festivalu.

Festival Bambifest pořádá pro dětské a mládežnické organizace RADAMOK, tedy Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. RADAMOK je dobrovolný spolek, jehož posláním je podporovat v duchu „Úmluvy o právech dítěte" oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí.

Pořadatelé letos připravili velmi dobré podmínky všem 44 zúčastněným organizacím. Bylo připravené pódium, kde se prezentovaly přihlášené oddíly, spolky, kroužky a podobně. Pro děti byly připraveny různé soutěže. Kdo obešel 20 stánků a měl 20 razítek v průkazce, mohl se přihlásit do slosování o ceny, které probíhalo vždy v intervalu jedné hodiny.

„Musíme konstatovat, že letos jsme velmi spokojení. Konečně nepršelo. Je krásně, teplo a děti se svými rodiči stále přicházejí, aby si prošli nabídku 44 organizací, kde by své děti mohli přihlásit v návaznosti zájmu dítěte. Dnes, v neděli 10. září můžeme říci, že se obou dnů zúčastnilo 6246 lidí. Cílem naší akce je nalézt rodičům pro jejich děti kroužek, který je bude bavit, dále prezentovat činnost daných přihlášených organizací zdarma, poskytnout organizacím vzájemné setkávání vedoucích a instruktorů prezentujících se oddílů, a v neposlední řadě také vzájemná výměna zkušeností," informovali Vladimír Peter a Martin Orlík z RADAMOKU.

Louka, která byla po oba dny zcela zaplněná, se v neděli po sedmnácté hodině pomalu vyklízela. Členové organizací, a bylo jich dohromady 418, opustili stánky. Pořadatelé, kterých bylo 21, sklidili vše ostatní.

Začalo se pomalu stmívat, bylo ticho a v Bělském lese občas zazpívali ptáci. Více informací o RADAMOKU najdete zde

Josef Zajíc