Video zachycuje volně žijící zvířata v přírodním areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava.

| Video: Youtube

U štědře zásobených krmítek se zde vyskytují jak obvyklé druhy (sýkory koňadry, sýkory modřinky, strakapoudi a brhlíci), tak i druhy méně časté, jako jsou např. červenky a pěnkavy.

„U pěnkavy obecné pozorujeme v zimě většinou samečky. Toho si všimli již před mnoha lety přírodovědci a naši pěnkavu pojmenovali vědecky „coelebs“, což znamená „vdovec“. Červenka obecná a pěnkava obecná jsou ptačí druhy, které sbírají potravu nejraději na zemi. Mimo běžného přikrmování jim proto pomůže odhrnutí sněhu a případné narušení povrchu. Tak si nejlépe nasbírají přirozenou potravu. Kos černý si zase na zemi nejraději pochutnává na jablkách,“ popisuje Otakar Závalský, koordinátor biodiverzitních opatření v Zoo Ostrava.

Zima a především sněhová pokrývka představují velké obtíže pro dravé ptáky. Pod silnou vrstvou sněhu si nejsou schopni ulovit žádnou potravu. Draví ptáci jsou proto na vhodných místech v areálu zoo přikrmováni čerstvými zbytky masa. Liškám v zimním období nejvíce pomáhají jejich bystré smysly. Dovedou vyčenichat uhynulé zvíře i pod půlmetrovou vrstvou sněhu a vyhrabat si je.

Šárka Nováková