Po dokončení pražské konzervatoře a AMU vystupuje sólově. Na svém kontě má přes čtyři desítky kompaktních disků světového houslového repertoáru. Řadu let je též popularizátorem a propagátorem klasické hudby a současně znalcem historických houslí a stavby houslí. Tyto staré nástroje sám také vystavuje, předvádí i nahrává jejich zvuk na CD.

Nevyhýbá se ani občasnému vystupování s uměleckými soubory z oblasti populární hudby. Před deseti lety (9. prosince 2010) získal zlatou plaketu prezidenta republiky. Osobní setkání s tímto významným umělcem bylo vždy příjemné. Ke kulatému životnímu jubileu váženému panu Jaroslavu Svěcenému přeji za všechny jeho příznivce vše nejlepší a především pevné zdraví.

Eva Hubatová