Nadílku pořádá Diecézní charita ostravsko-opavská a její Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce již po sedmé. Zapojeno je do ní 50 dětí – 25 z Doněcké oblasti, která leží v blízkosti frontové linie na východě Ukrajiny a 25 dětí z velmi chudé Žytomyrské oblasti.

Plnit přání je možné do 6. prosince 2023, a to dvěma způsoby. Lidé mohou přispět na nákup konkrétního dárku vybranému dítěti z mikulášské databáze, kterou najdou na www.adoptujsi.cz, nebo mohou přispět na nadílku libovolnou částkou. Za vybrané prostředky nakoupí dárky přímo na Ukrajině partneři, se kterými diecézní Charita dlouhodobě spolupracuje a předají je dětem.

„Minulý rok jsme potěšili všech 51 dětí z mikulášské databáze, ale obdarovaných bylo nakonec mnohem více. Dalších 805 dětí dostalo čokoládové balíčky a podařilo se pomoci také několika rodinám živořícím na hranici chudoby. To vše bylo možné s podporou dárců, kteří na Mikulášskou nadílku loni darovali přes 204 tisíc korun. Dalších 200 tisíc jsme přidali z peněz získaných dárcovskými smskami,“ říká k loňské nadílce Miroslav Hodeček, vedoucí humanitárního střediska.

Jak se zapojit do Mikulášské nadílky:

1. Splňte konkrétní dětské přání

Vyberte si přání dítěte z mikulášské databáze na webových stránkách www.adoptujsi.cz a přispějte na nákup konkrétního dárku. Pro více informací volejte: +420 737 595 837. Přání pro Vás rezervujeme.

2. Přispějte na nadílku libovolnou částkou

Transparentní účet: 2800779701/2010 + VS: 999.

Za vybrané finanční prostředky nakoupíme dárky na Ukrajině a předáme je dětem.

3. Darujme.cz

Stačí 3 kliknutí a nadílka vykouzlí dětský úsměv. Přes portál darujme.cz můžete přispět konkrétní částkou. Za takto vybrané prostředky koupíme na Ukrajině dárky dětem, které nebudou mít konkrétního dárce.