Jsme velmi vděční také společnostem CANIS SAFETY a.s. a MANUTAN s.r.o. za zajištění dodávky respirátorů pro pečovatelky, sociální pracovníky, učitelky v přímém kontaktu se žáky a další pracovníky, kteří zajištují realizaci opatření vlády při nouzovém stavu.
Oceňujeme jejich nadstandardní nasazení a pomoc v této kritické situaci a děkujeme všem, kteří se aktivně podílejí na zmírnění dopadů koronavirové krize.

Pomoci mohou všichni respektováním současných omezení. Stále je možno přinášet na radnici roušky, které budou po zajištění sterilizace spolu s návodem na použití a údržbu poskytnuty obyvatelům domovů s pečovatelskou službou.

Radnice městského obvodu Ostrava-Jih.

Gabriela Gödelová