Úspěšnou akci zorganizoval Městský obvod Vítkovice spolu s Kulturně sportovním spolkem Elegant Ostrava v neděli 28. dubna 2024.

Soutěžní klání zahájil u známého altánu v parku moderátor odpoledne Vojtěch Libina, herec Komorní scény Aréna. Po celou dobu třetího setkání, tentokrát v městském obvodu Vítkovice, bavila přítomné občany energická hudba kapely Swingalia.

Tak jako při předchozích setkáních v Ostravě-Jihu a Moravské Ostravě a Přívoze do potřebné průkazky k soutěži kontroloval a razítkoval herec Divadla loutek Ostrava Richard Liberda v roli primátora Jana Prokeše. Zájem byl veliký.

Pro děti byly připraveny omalovánky důležitých historických budov Vítkovic, které děti po vymalování odevzdaly a obdržely za ně drobnou cenu. Kulturně sportovní spolek Elegant Ostrava zajistil občerstvení i program v podobě tanečního workshopu.

Kronikář Mob Ostrava-Jih Petr Lexa Přendík uspořádal komentovanou prohlídku Sadem Jožky Jabůrkové. K dobře vydařené akci přispěli nejen pořadatelé, ale také účastníci, kteří se chtěli něco nového o Ostravě dozvědět a něčemu novému se naučit.

Bylo teplo, slunce, bezvětří. Nálada skvělá. Podrobnosti o soutěži Po stopách Velké Ostravy najdete na www.velkaostrava.cz.

Josef Zajíc