K projektu se ochotně připojili osobní účastí i zaměstnanci RBP, zdravotní pojišťovny, Dopravního podniku Ostrava, společností Residomo, MV-DIAS nebo SmVaK. Celkem se zapojilo 79 osob, z nichž 45 darovalo krev úplně poprvé. 10 lidí navíc rozšířilo řady členů Českého národního registru dárců kostní dřeně. 

Tomáš Neščák