Vzhledem k tomu, že v důsledku koronavirové pandemie jsou nyní školy zavřené, program pokračuje v online podobě. Prostřednictvím videokonferencí tak každý den několik desítek žáků a studentů základních a středních škol diskutuje o energetické budoucnosti.

Tento týden se interaktivní dvouhodinové přednášky zúčastnili studenti a studentky Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě se kterými diskutoval energetický odborník Ing. Petr Pavlík z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Bez elektřiny se stále ještě musí obejít 840 milionů lidí z celkových 7,8 miliard obyvatel Země. Tento stav není udržitelný a světová populace se navíc každý rok rozrůstá o zhruba 82 milionů lidí. Zásoby neobnovitelných zdrojů se vyčerpávají, výroba energie z fosilních paliv znamená emisní zátěž a zhoršování zemského klimatu. Využitelnost obnovitelných zdrojů je závislá na počasí, výroba jaderné energie klade vysoké nároky na bezpečnost. Hledají se možnosti úspor a především nová technologická řešení např. pro skladování elektřiny ve velkém nebo recyklace vyhořelého jaderného paliva.

Součástí přednášky byly také praktické ukázky s fotovoltaickým zařízením nebo pokus s radiometrem. Školy, které mají zájem zapojit se do projektu, který se zároveň snaží podporovat mládež v zájmu o přírodní a technické vědy, si mohou bezplatnou besedu objednat na adrese info@hejlservis.cz, nebo na telefonním čísle 606 472 428.

Martina Drábková