V rámci tohoto projektu se zapojení předškoláčci pod vedením svých paní učitelek zaměřují na zkoumání vnitřního a vnějšího prostředí MŠ, a to z hlediska environmentálního, estetického i pocitového. Paní učitelky se snaží děti motivovat k vyjádření toho, co se jim líbí či nelíbí, anebo co by chtěly změnit. Předškoláčci sami navrhují úpravy prostředí a okolí MŠ. Pedagogové rovněž děti vedou k šetrnému zacházení s materiály a učí je třídění odpadů.

„Jsem moc ráda, že se naše mateřská školka zapojila do Mezinárodního ekologického projektu Ekoškola. Děti jsou tak už odmala vzdělávány ke vztahu k přírodě, k ekologickému uvažování, učí se poznávat rozličné druhy fauny i flóry ad. Projekt Ekoškola děti baví a máme na něj pozitivní reakce i od rodičů,“ uvedla ředitelka Mateřské školky Oty Synka, paní Alena Janíčková.

Projekt Ekoškola je v MŠ Oty Synka rozdělen do dvou skupin, na Malý ekotým a Velký ekotým.

Činností, kterým se děti pod vedením paní učitelek Janetty Hastíkové (mimo jiné i koordinátorka projektu) a Zuzany Staňkové věnují jedenkrát týdně v Malém ekotýmu, je celá řada. Za všechny vzpomeňme alespoň ty nejzásadnější.

Předškoláčci se učí být ohleduplní a šetrní k životnímu prostředí, například tím, že neplýtvají vodou, papír při malování používají z obou stran nebo se věnují problematice a smyslu třídění odpadu.

Aktuálně děti s paní učitelkami řešily téma Strom. K čemu jsou užitečné stromy, čím prospívají lidem (dýchání, plody, stavební materiál, poskytuje stín, ochlazuje vzduch, aj.) či živočichům (úkryt, potrava, nektar ad.). Děti se už také dozvěděly, z čeho se skládá hlína, co je to půda a jaké v ní žijí rostlinky či živočichové. Předškoláčci se rovněž učí rozlišovat, z jakých materiálů jsou vyrobeny věci, jež je dennodenně ve školce obklopují (nábytek, hračky, pomůcky, nádobí při stolování atd.). A to je pouze nepatrný výčet aktivit, kterým se děti v rámci Malého ekotýmu pravidelně věnují. Nesmíme zapomenout dodat, že pro Malý ekotým si předškoláčci vymysleli i maskota – pavoučka Duháčka.

Velký ekotým, do nějž jsou kromě předškoláčků a paní učitelek zapojeni i někteří rodiče nebo paní uklízečka Andrea Targošová s paní kuchařkou Irenou Ožanovou, se schází několikrát za rok. V rámci Velkého ekotýmu si nedávno malí i velcí lámali hlavu nad tím, zda a k čemu je dobrý rozkládající se nebo mrtvý strom. I zde si všichni přítomní dokázali poradit. Vyrukovali hned s několika nápady (poskytuje úkryt živočichům, rostou na něm houby, zadržuje vodu v krajině). Prakticky si to děti vyzkoušely na malém uschlém stromečku přímo v areálu školní zahrady, který si s pomocí rýče vyryly a poté vymýšlely, jak by stromeček mohl být ještě využit a co by si přály zasadit místo něj (zvítězil ovocný strom a rybízové keře). Při aktuálním setkání Velkého ekotýmu proběhlo za krásného počasí zasazení nového ovocného stromu (jabloně) a dvou rybízových keřů. Na příští setkání Velkého ekotýmu je v plánu opékání párků na školní zahradě s důrazem na využitelnost dřeva při přípravě potravy.

Veškeré aktivity kolem Malého i Velkého ekotýmu, které se setkávají s nadšeným ohlasem jak ze strany dětí, tak i jejich rodičů, jsou zaznamenávány na informační tabuli v prostorách MŠ a dále na webových stránkách Mateřské školky Oty Synka.

Janetta Hastíková