V Evangelickém Kristově kostele jsme si v neděli 19. února, na závěr Národního týdne manželství a v souvislosti s blížícím se výročím války na Ukrajině, se zájmem vyslechli kázání vojenského kaplana kpt. Daniela Waclawka.

Pro všechny páry je právě končící Národní týden manželství příležitostí k tomu, aby se zaměřily intenzivněji na svůj vztah: komunikaci, odpuštění, přátelství a radosti, tedy všechny aspekty, které by v manželství neměly chybět.

Ilustrační foto.
Žáci ZŠ Vřesina se v celostátní soutěži Veselá věda umístili na 4. místě

Motto letošního ročníku znělo Manželské kontrasty. Druhé přikázání zní: „Nebudeš brát Boží jméno nadarmo". Toto přikázání nám říká, že nemáme obviňovat Boha za to, že my, lidé, jsme selhali. Bůh nemůže za naše války. Během bohoslužby se z Kancionálu zpívaly písně Jeden Pán, jedna víra; Pane, dej, ať nás nic už nerozdvojí; Laudate omnes gentes - v překladu „Chvalte Hospodina, všechny národy" a také ekvádorský nápěv Vám dávám.

Kázání o manželství, válce a naději najdete zde:

www.zivacihla.cz/o-manzelstvi-valce-a-nadeji/

Pavel Buchta