Vzpomínkové akce proběhla za účasti hejtmana kraje, vedení města Karviné, zástupců OKD, členů kroužků krojovaných horníků a široké veřejnosti. Poté pokračovala akce slavnostním průvodem za doprovodu hudby do kostela Povýšení sv. Kříže ve Fryštátě, kde se konala mše svatá, jejíž součástí byl křest nového praporu Kroužku krojovaných horníků Gabriela.

Radim Kravčík