Sokolové bývají aktivní, proto jsme se také na 1. máje vypravili do Plesné, kde jsme tušili dobrou zábavu. Přijelo nás do Plesné sedm.

Přivítala nás vysoká ozdobená májka. Hned po příjezdu jsme si koupili kartičky, které nás opravňovaly k degustaci gulášů. To byl náš vstup na „gulášfest“. Po ochutnávkách a označení čísla dvou námi vybraných gulášů jsme vhodili naše hlasy do hlasovacího boxu.

Sluníčko svítilo a hřálo až nemilosrdně. Jen někteří měli štěstí a obsadili místa ve stínu. Následoval bohatý kulturní program. Hrály, zpívaly a tančily folklorní soubory Kunovjan, Vysočan, Slezský soubor Heleny Salichové a dětský soubor Krasničanek. Všichni byli skvělí.

Po vyhodnocení nejlepších gulášů pódium patřilo kapele Hradišťan a Jiřímu Pavlicovi. Po celou dobu nás stánky zásobovaly občerstvením a nápoji. Pro děti byly připravené atrakce, aby s rodiči vydržely po celý čas, kdy festival probíhal.

Moc se nám v Plesné líbilo a je úžasné, že se letos konal již 26. ročník folklorního festivalu Májová Plesná. Je krásné udržovat lidové tradice. Všem, kteří se o organizaci zasloužili, patří velká pochvala.

Pavla Olšerová