Každým rokem se desítky neziskových organizací z Moravskoslezského kraje prezentují návštěvníkům a svým příznivcům jarmarkem s prodejem vánočních dárků i občerstvení, ale také zážitkovými a kreativními dílnami. Program nabízí dojemná vystoupení klientů, inspirující sílu kruhu křídlících neziskovek a příběhy společenské všímavosti vzácných hostů. Atmosféru vyladí představení hudebního mága Patrika Kee a virtuózního klavíristy Denise Szalbota. Večerem budou provázet známí moderátoři Kateřina Huberová a Radek Erben.

Cílem projektu je zapojit během adventního období do spolupráce ve prospěch místních neziskových organizací širokou veřejnost, společensky všímavé organizace i známé osobnosti. Akce již počtrnácté probouzí dárcovství, zapojuje dobrovolníky, hledá rovnováhu v místní komunitě i příležitosti k propojování zdánlivě odlišných světů „zisku a nezisku“. Festivalu se pravidelně aktivně účastní 50 místních neziskovek, desítky partnerských organizací a zavítá na něj na 3 000 návštěvníků. „Je úctyhodné, kolik lidí přichází, aby vyjádřilo podporu těm, kteří o ni v okolí z mnoha individuálních ale také společných důvodů žádají. Náš festival nabízí zastavení v každodenním shonu života, prostor seznámit se s potřebami druhých a utřídit si vlastní hodnoty, a to přitom zábavně, smysluplně a prožitkově,“ vysvětluje autorka a koordinátorka projektu Advent plný KŘÍDLENÍ Lucie Houthoofdtová.

Pro organizace a firmy nabízí projekt možnost zapojení, vlastní tyrkysový prostor pro networking a prostor sdílet příběhy dobra i společenské odpovědnosti. Po úspěšné loňské premiéře i letos na Advent plný KŘÍDLENÍ navazuje TyrkysOVA sbírka konaná ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava (DPO). Ta proběhne od pondělí 25. do středy 27. listopadu. V těchto dnech DPO vyšle do ulic i vozidel městské hromadné dopravy dobrovolníky s kasičkami první skutečně regionální veřejné sbírky. Výtěžek neziskovým organizacím spolupracujícím pod záštitou KŘÍDLENÍ nadačního fondu předá během slavnostního večera ředitel DPO Daniel Morys.

Na akci přislíbil účast i primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura. Kromě Tyrkysové sbírky se veřejnost může zapojit i do elektronické dražby, která již od 1. listopadu nabízí na webovém portálu KŘÍDLENÍ nadačního fondu možnost přihazovat k předmětům zapojených neziskovek. Předměty představují příběhy, které se odehrávají uvnitř organizací, a mají pro organizace i samotné klienty výjimečnou přidanou hodnotu. Budou k vidění také na Adventu plném KŘÍDLENÍ.

Nejzajímavější z nich postoupí do veřejné dražby přímo na pódiu. Od 17:00 hodin bude na programu před vítkovickou aulou Gong rozsvícení prvního vánočního stromu v Ostravě a již tradiční zahájení adventu v Dolní oblasti Vítkovice za zvuku koledy. Akce je motivující inspirující tvořivou záležitostí a stejně tak příležitostí k přátelským setkáním klientů, pečujících osob, příznivců, celých rodin a kolektivů. V neposlední řadě také možností k setkání se známými osobnostmi a společensky všímavými organizacemi.

Nebude chybět ani něco na zahřátí jako dobrá káva, čaj, punč či horká čokoláda, a to včetně dobrot tvořených s láskou v kuchyních neziskových organizací. Ty se na akci budou prezentovat zakoupitelnými výrobky a občerstvením, vystoupením členů a klientů, dražbou předmětů, ale také vlastními projekty v kreativní a prožitkové zóně. Součástí bude kulturní a společenský program probíhající na vnitřním pódiu od 17:30 hodin. Atmosféru festivalu vyladí např. vystoupení hudebního mága a improvizátora Patrika Kee, který dokáže během pár minut strhnout publikum do úžasného světa tónů, ozvěn a nečekaných zvukových proměn. Nebo vystoupení teprve šestnáctiletého autistického klavíristy Denise Szalbota, který je označován za mimořádný hudební multitalent s absolutním hudebním sluchem a jehož vystoupení bude nezapomenutelným hudebním zážitkem.

„Advent plný KŘÍDLENÍ je naše srdcovka a vlajková loď, na které vrcholí celoroční aktivity nadačního fondu KŘÍDLENÍ. Akce má nepopsatelnou atmosféru. Jsem přesvědčená, že je díky své srdečnosti léčivá i tyrkysově vysoce nakažlivá,“ říká s úsměvem Lucie Houthoofdtová a pokračuje: „Nabízí na začátku Adventu pohled do světa padesáti místních neziskovek stejně jako do vlastního nitra… Najdete tam tisíce drobných rukodělných dárků, ale i designových originálních předmětů, které dávají smysl, a obdarujete jimi rovnou nadvakrát. Můžete společně tvořit v kreativních dílnách a zažívat neuvěřitelná setkání. Potkáte se tam se vzácnými lidmi, kteří jsou schopni plnit přání nejen sobě, ale vnímat skutečné potřeby druhých. Je to příležitost si uvědomit, jak jsme všichni vzájemně propojení. Děkuji s vděčností všem lidem a organizacím, kteří se mnou již počtrnácté sdílejí tuto akci a pocity z ní a lítají v tom s námi!“ Srdečnost, laskavost a všímavost – to jsou prožitky, které obohacují v adventním čase bez rozdílů nás všechny! Jste zváni a můžete křídlit také! Vstupné na akci je dobrovolné.

Program akce Advent plný KŘÍDLENÍ 2019 objevíte na www.adventplnykridleni.cz, aktuality na facebookových stránkách https://www.facebook.com/adventplnykridleni/. Projekty a místní neziskové organizace, které v sezoně 2019–2020 podporuje KŘÍDLENÍ nadační fond, najdete na www.kridleni.cz a čerstvé zprávy na https://www.facebook.com/nadacnifondkridleni/. Generálním partnerem akce je U&Sluno. Hlavními partnery akce jsou Dolní Vítkovice, TOPTAX, s.r.o., Outlet Moravia, Teplotechna, Bandi, OKsystem. Produktovým partnerem Kreativní OZÓny je OZO Ostrava. Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava. Advent plný KŘÍDLENÍ se koná za finanční podpory Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy.

Kateřina Šreková