V přízemí Domu umění je instalováno 24 obrazů, z toho sedmnáct je velkoplošných. Vernisáž zahájí autor obrazů spolu s kurátorem výstavy Tomášem Koudelou a Jiřím Jůzou, ředitelem GVUO.

„Výstava se jmenuje Den noci, protože jsou tady trochu temnější témata. Jedná se o výběr za poslední tři roky. Jsou zde dvě tři polohy, kterými se zabývám v posledních letech. Je to malba kombinovaná s kresbou na nešepsované plátno. Potom také taková tmavší šerosvitová malba. Na všech obrazech jsou k vidění nějaké figurativní motivy, které jsou zlehka zmutované, nebo, dalo by se říci, je tam nějaká deformace, která diváka snad nějakým způsobem znervózní," přiblížil  svoji tvorbu Pavel Forman.

„Pavel Forman pracuje nejčastěji s akrylovými a olejovými barvami nebo kombinovanou technikou. Ve své nejnovější tvorbě potvrzuje výraznou změnu formálního akcentu své malířské práce, která je v posledních letech patrná v reduktivních přístupech k barvě a v konstrukci prostorových i objemových plánů," vysvětlil kurátor Tomáš Koudela.

Malíř Pavel Forman vystudoval známou uměleckou univerzitu v Berlíně, kde čerpal nejnovější podněty a inspirační zdroje pro svou vlastní tvorbu. Procestoval celý svět. V rámci stipendií a stáží pobýval v Americe, Číně, Dánsku i Holandsku.

Nakonec se vrátil zpět do Moravskoslezského kraje, kde žije, tvoří a zároveň předává své zkušenosti na Katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity. Výstava Pavla Formana potrvá do 11. února 2024.

Praktické informace z GVUO

Komentovaná prohlídka výstavou s malířem Pavlem Formanem a kurátorem Tomášem Koudelou se uskuteční ve čtvrtek 1. února 2024 v 17 hodin. Na prohlídku je nutné si rezervovat místo na webových stránkách GVUO.

V Domě umění si návštěvníci mohou prohlédnout také výstavy: Antonín Tomalík mezi svými, Jaroslav Kapec - Mnohotvárnost života. Komorní výstavu Žena v proměnách času v Kabinetu grafiky a Výstavu jednoho díla ze sbírky GVUO, která prezentuje malbu Bedřicha Dlouhého - Ulička odvahy, jejímž kurátorem se stal designér obuvi Oldřich Voyta.

Informovala: PhDr. Jana Malášek Šrubařová, vedoucí oddělení PR, tisková mluvčí GVUO

Josef Zajíc