„Dělat svět lepším a spravedlivějším pro všechny. To je hlavní cíl společenské odpovědnosti. Kdyby se lidé zajímali jen o sebe, svůj zisk a své pohodlí, byla by to cesta do pekel, jak se říká. Naše společnost se přece chce posouvat k lepšímu, chceme být ohleduplní, chránit životní prostředí, pomáhat potřebným, zajímat se o své okolí. To ale vyžaduje upřímný zájem a ochotu dělat věci navíc, které nejsou naší povinností, ale dobrou vůlí. Velmi si cením každé takové aktivity a jsem rád, že se téma společenské odpovědnosti v našem kraji tak intenzivně zrcadlí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který na slavnostním večeru předal sedm Cen hejtmana za společenskou odpovědnost, ocenil Dobrovolníka roku a udělil titul Osobnost Moravskoslezského kraje.

„Pan Světlík se stal Osobností kraje právem. Jistě, proměna Dolních Vítkovic, za kterou mu vděčíme, není nic nového, ale pan Světlík ve svých vizích pokračuje. Teď je jeho tématem vodík a zavádění jeho technologií do praxe. Hovoří o vodíkovém městečku, což přesně souzní s krajskou vizí vodíkového údolí. Věřím, že se i díky přispění pana Světlíka stane náš kraj lídrem v oblasti vodíkových technologií. Pan Světlík je zkrátka člověk, který má vize, jde za nimi a inspiruje ostatní,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Ocenění dobrovolníka BoSmePartyja za rok 2022 převzala Kristýna Kriebelová, 23letá studentka medicíny z Rychvaldu. Je sedm let dobrovolnicí Českého červeného kříže, aktuálně je dokonce velitelkou jeho záchranného týmu. Je aktivní i v rámci jiných organizací, věnuje se také studentské neziskové organizaci, kde pomáhá školit veřejnost. Jejím snem je vyjet pomáhat do některé z rozvojových zemí, věří, že se připojí k Lékařům bez hranic.

„Rád bych ještě jednou pogratuloval i všem subjektům, které byly oceněny Cenou hejtmana za společenskou odpovědnost. Mezi jejich aktivitami najdete podporu projektů ze sociální, enviromentální nebo ekonomické oblasti, váží si svých zaměstnanců, v případě obcí občanů, zajímají se o aktuální dění doma i ve světě. Jejich přístupu si velmi cením. Pevně věřím, že jejich aktivity budou inspirací a motivací celé naší společnosti,“ řekl dále Ivo Vondrák a upřesnil, že ocenění získaly firmy Gamin, HSF System a Hyundai Motor Manufacturing Czech. Mezi obcemi byly oceněny Zbyslavice a Nový Jičín, v kategorii pro mikropodniky, živnostníky a spolky cenu obdržela společnost Arcada. V oblasti veřejného sektoru zvítězily MENS SANA a Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava.

Vítězové Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Jan Světlík (Osobnost MSK)

Podnikatel a mecenáš moderního umění. Inicioval a financoval celkovou proměnu Dolní oblasti Vítkovic z dožívajícího průmyslového areálu na multifunkční městskou oblast s turistickými a kulturními funkcemi. Předseda představenstva společnosti Cylinders holding, která je lídrem ve vývoji vodíkových technologií. S vodíkem sice pracuje přes 40 let, před devíti lety se ale objevil zcela nový impuls, kdy se začalo uvažovat o vodíkových bateriích, v nichž by vodík vystupoval jako akumulátor energie. Pokládá vodík za budoucnost jak v dopravě, tak v energetice. Pracuje také na osvětě vodíku, na vodíkovém městečku a vloni se díky panu Světlíkovi otevřela v Ostravě první veřejná stanice na vodík v České republice.

close Jan Světlík info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Jan Světlík oceněný coby Osobnost Moravskoslezského kraje.

Gamin (Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců)

Přední dodavatel přístrojů pro hodnocení kvality povrchových úprav. Více než 25 let nabízí bohatý sortiment výrobků, především na českém a slovenském trhu. Firma disponuje širokými, vysoce specializovanými znalostmi, které dále předává svým klientům. Zakládají nadační fond Gamin, jedním z jejich cílů je být vzorem pro ostatní malé a střední firmy – jak svou firemní kulturou, tak jejich filantropickou činností, která jim dává velký smysl. Jsou si vědomi toho, že vyvážený poměr mezi pracovním a osobním životem je pro firemní tým klíčový. Proto se společnost snaží nabídnout různé benefity a pracovní podmínky, které umožní dosáhnout této rovnováhy. Nabízí zkrácenou standardní pracovní dobu, která činí pouze 7,5 hodiny. To znamená, že zaměstnanci mají více času na své osobní zájmy a koníčky po skončení pracovního dne.

HSF System (Podnikatelské subjekty od 51 do 250 zaměstnanců)

Společnost HSF System a.s. je ryze česká firma, která působí na stavebním trhu od roku 2002. Jejich úspěch je založen na špičkové kvalitě projektů a staveb, kterou jsou schopni zajistit díky stabilnímu týmu odborníků s mnohaletou praxí v oboru. Společnost finančně podporuje ostravské vysoké školy, festivaly, sportovní kluby a Mobilní hospic Ondrášek. Podporuje také ostravské výtvarné umělce, jejichž díla jsou vystavena v sídle firmy a jsou prezentována formou přebalu výročních zpráv. Pro své zaměstnance zakoupili a implementovali systém RSV – Řízení stavební výroby – moderní a komplexní systém na řízení projektů. Ten umožňuje komfortní evidenci a kontrolu zakázky od jejího získaní přes realizaci až po její ukončení.

Hyundai Motor Manufacturing Czech (Podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců)

Hyundai v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai na území Evropské unie a je právem považován za jednu z nejmodernějších automobilek v Evropě. Všechny jejich modely splňují přísné požadavky evropských zákazníků na kvalitu, bezpečnost i design. Společnost podporuje rozvoj svého okolí a váží si vztahu s nejbližšími obcemi, zaměstnanci a obyvateli kraje. V roce 2012 tedy otevřeli grantový program Dobrý soused, ve kterém může o finanční podporu pro svůj projekt žádat 13 obcí z nejbližšího okolí závodu. O příspěvek mohou žádat také spolky působící na území těchto 13 obcí. Po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině se spojili s neziskovou organizací Adra a poskytli štědrý finanční dar, zapůjčili dva automobily a umožnili zaměstnancům stát se dobrovolníky na místech pro uprchlíky.

Zbyslavice (kategorie Obce)

Obec Zbyslavice leží 15 km severozápadně od města Ostrava, má rozlohu 740 ha a 620 obyvatel, řadí se sice mezi menší obce, ovšem s bohatou historií a velkou budoucností. Pro své občany obec pořídila mobilní aplikaci V Obraze, kterou si může každý zdarma stáhnout do chytrého telefonu. Aplikace upozorňuje na nově vložené aktuální zprávy, umožňuje prohlédnout si fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. V obci funguje spolek Sluníčko Zbyslavice, spolupráce rodičů se školou zde má dlouholetou tradici. Činnost spolku je především zaměřena na účinnou a dobrovolnou pomoc škole, podporu výukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ a MŠ, vyhledávání možností finanční a materiální podpory školy a vzájemnou spolupráci s obcí.

Nový Jičín (kategorie Obce s rozšířenou působností)

Město s 24 tisíci obyvateli je správní, hospodářské a kulturní centrum novojičínského regionu. Vyznačuje se architektonickými památkami, především čtvercovým náměstím s podloubím a historickým renesančním domem Stará pošta nebo Žerotínským zámkem. Město například spolupracuje se školskými organizacemi a každoročně přijímá zhruba 20 studentů na odbornou praxi či odbornou stáž. V roce 2022 město zahájilo provoz nově vybudovaného REUSE centra (centrum pro opětovné využití věcí). Občané zde mohou odevzdat nepotřebné věci, které jinému občanu mohou ještě posloužit.

MENS SANA (Organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců)

Organizace poskytuje sociální služby, kognitivní rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, terapeutické, vzdělávací, volnočasové programy, programy na podporu zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a programy zaměřené na prevenci a destigmatizaci. Služby poskytují ročně více než 300 lidem se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji. S úřady městských obvodů Ostrava intenzivně spolupracují při zajišťování potravinové pomoci lidem s velmi nízkými příjmy. V současné době využívá pravidelně potravinovou pomoc více než 50 takových osob. V roce 2021 si na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu převzali také Národní cenu za společenskou odpovědnost.

close Hejtman MS kraje Ivo Vondrák předává cenu Jaroslavě Saidlové, ředitelce MENS SANA. info Zdroj: se svolením KÚ MSK zoom_in Hejtman MS kraje Ivo Vondrák předává cenu Jaroslavě Saidlové, ředitelce MENS SANA.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců)

VŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti. Realizuje základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni. Jednou ze společensky odpovědných aktivit školy je podpora podnikání a podnikavosti. Studenti VŠB-TUO, absolventi i další zájemci s podnikatelskými ambicemi mohou využít služeb Podnikatelského inkubátoru nebo akcelerátoru Green Light, díky kterému se od zkušených mentorů dozví, jak nejlépe a bez velkých problémů začít s vlastním podnikáním. Green Light je v současnosti nejucelenější akcelerační program v Moravskoslezském kraji.

Centrum náhradní rodinné péče a sociálních služeb Arcada (kategorie Mikropodniky, živnostníci, spolky)

Moderní neurorehabilitační centrum ARCADA NeuroMedical Center z Ostravy poskytuje špičkové služby pacientům s dětskou mozkovou obrnou, poškozením mozku a dalšími neurologickými chorobami. Centrum spolupracuje s řadou špičkových odborníků z ČR i ze světa. Spolek je výjimečný svou podporou dětí a osob ve vigilním kóma, dosud v ČR nebylo žádné zařízení, které by se věnovalo těmto dětem a jejich rodinám. V areálu Arcada vzniklo Národní centrum pro pacienty ve vigilním kómatu, jedná se o mezinárodní neurorehabilitační centrum, které se specializuje na pomoc pacientům ve vigilním kómatu a jejich rodinám. V areálu se připravuje projekt sociálního podniku – kavárny, kde najdou pracovní uplatnění osoby se zdravotním postižením. Kavárna s galerií se stane novým společenským centrem s řadou zajímavých programů. Celý areál je otevřen veřejnosti a slouží také občanům města.

Kristýna Kriebelová (Dobrovolník BoSmePartyja)

Dobrovolně vede tým více než 30 zdravotníků Českého červeného kříže, což zahrnuje vedení schůzí a pracovní skupiny, vzdělávání členů, organizace vstupních a čekatelských zkoušek, přípravy na zdravotnické zabezpečení velkých akcí, přípravy materiálu čiorganizací vzdělávacích víkendů. Zapojila se také v roce 2022 do evakuačních vlaků ČD pro uprchlíky z Ukrajiny. Pozici velitelky Záchranného týmu ČČK Ostrava zastává bezúplatně.