Nakonec měl mušovský kostel svatého Linharta větší štěstí než třeba kostel starého Bítova. Nad tím se po dokončení Vranovské přehrady před devadesáti lety zavřela voda a jen při největším letním suchu bývají vidět alespoň zbytky zdí. Starobylou obec Mušov zalily vody v osmdesátých letech, přičiněním památkářů ale kostel postavený na kopečku nad vsí zůstal zachovaný. Ostrov je součástí přírodní rezervace, i proto je kostel nepřístupný.

Pozdně románská stavba pochází zřejmě ze třináctého století, prameny kostel poprvé zmiňují k roku 1276, později prošel dalšími stavebními úpravami. O jeho uchování a nutné opravy usiluje skupina nadšenců, veřejnou sbírku na opravy kostela spravuje obec Pasohlávky, která je také vlastníkem pamětihodnosti. Podrobnosti o úsilí o záchranu kostela zájemci najdou na webu kostelmusov.cz.