Naše krajina je poznamenaná lidskou činností. Jizvy, které jí člověk způsobil, se hojí těžce a pomalu. Na první pohled se může zdát, že krajina je studená, nevzhledná, mrtvá. A přesto, když paprsky slunce osvítí chladnou ocel a hlušinu, vznikne krásný obraz smutku a naděje.

Jiří Hanzel