I když se mohlo zdát, že se kolemjdoucí vrátili do 30. let minulého století, nebylo tomu tak. Šlo o zimní cvičení, které v sobotu 21. ledna uspořádali bunkraři z tvrze Bouda společně s příslušníky Klubu vojenské historie Olomouc LO-37, Klubu vojenské historie Altstadt a Klubu vojenské historie Náchod.

Při prvním společném zimním cvičení provedla posádka Boudy příslušníky KVH po povrchových objektech náležejících k tvrzi (např. pěchotní sruby K-S 21 Kazi, K-S 23 Teta a K-S 24 Libuše nebo šachta pro dělostřeleckou otočnou věž K-S 22 Horymír).

Poté následovala prohlídka vnitřních prostor tvrze. Zájemci si vyzkoušeli otevřít nově usazené pancéřové dveře ve vchodovém objektu K-S 22a Krok a zažili si tak aspoň část toho, s čím se setkávali skuteční obránci Československa ve 30. letech.

Následovalo zastavení před působivým pietním místem se jmény padlých, kteří zemřeli při obraně státu a státních hranic od května 1938 do dubna 1939.

V průběhu cvičení účastníci zinscenovali i vzájemnou potyčku. „Ta se odehrála mezi československou hlídkou a německým průzkumem vyslaným přes hranici,“ vysvětlil Klub vojenské historie Olomouc na svém facebookovém profilu.

Další část návštěvy se konala v přístřešku před vchodovým objektem, kde si vojáci za pomoci dobově oděných dam vařili oběd a nápoje na zahřátí. Právě tam je mohli kolemjdoucí zastihnout, prohodit s nimi pár slov a případně se i vyfotit.

Historická armáda se na Boudu vrátila po delší odmlce. „Tvrz Bouda by chtěla tímto navázat a stále tak připomínat návštěvníkům pohnuté doby Mnichova,“ říká Martin Marcian.

Ačkoliv rtuť teploměru byla velmi nízko, panovala všeobecně dobrá a přátelská nálada. I proto se posádka tvrze a zmíněné kluby vojenské historie nebrání další spolupráci na Boudě, ale i v Jeseníkách, kde se nachází pěchotní srub StM–S50 „U Trati“, o který se stará KVH Olomouc LO-37. Jedná se o atypický objekt ležící na naučné stezce Pasák, která vede po okolí obce Branná v Jeseníkách.

„Děkujeme posádce tvrze Bouda za pozvání a těšíme se na příští akci, třeba u nás na Branné.“ vzkazuje předseda Klubu vojenské historie Olomouc LO-37 Martin Skoumal.

Klára Náglová