Mám samozřejmě na mysli akci OBJEVUJ MS kraj. Za normálních okolností možná chvályhodné - i když i tak by těch peněz mohlo jít využít smysluplněji. Ovšem v dané epidemiologické situaci nechat akci běžet dál nemá se zdravým rozumem mnoho společného. Nevím, jestli se autoři byli na dotčených místech podívat, možná by jim došlo, že tlačit v této situaci stovky a tisíce lidí dohromady pomocí zaklínadla "zadarmo" opravdu není rozumné. Protože tady u nás, když je něco "zadarmo", jde všechno stranou. To si to pak virus užívá…

Petr Koníček