19. května 1902

Kříž hlavní kostelní věže nového římskokatolického kostela v Michálkovicích byl posvěcen 19. května 1902. Slavnosti se účastnili téměř všichni místní občané v čele se starostou a členy obecního zastupitelstva, místní spolky, školní děti atd. Obřad vedl polskoostravský farář Jan Bitta. Stavba kostela byla zahájena 24. května 1901 a jeho kolaudace se konala 24. listopadu 1902. Kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie byl vysvěcen 7. ledna 1903. Stavbu provedla firma Mainx a Popp z Moravské Ostravy.

Kostel v MichálkovicíchZdroj: Archiv města Ostravy

21. května 1998

Z překladiště v Čierne nad Tisou vyjela 21. 5. 1998 poslední ucelená vlaková souprava s prachovou rudou pro aglomeraci Vítkovice, a. s. Byla to předzvěst ukončení prvovýroby železa ve Vítkovicích po 162 letech. K poslednímu červenci bylo naplánováno ukončení výroby na vysoké peci číslo čtyři, koksárenské baterii číslo pět a aglomeraci pro úpravu rudy. Zásoba prachové rudy pro výrobu aglomerátu používaného k výrobě surové železa byla dostatečná do konce provozu všech vysokých pecí ve Vítkovicích. Poslední odpich na vysoké peci číslo jedna proběhl 27. září 1998.

 Aglomerace v 80. letech 20. stoletíZdroj: Archiv města Ostravy

22. května 1935

Dne 22. 5. 1935 se v Hrabové narodil dirigent a hudební pedagog Jaroslav Opěla (zemřel 25. června 2016 v Mnichově). Vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně obor dirigování u prof. Bohumila Bakaly. Po absolutoriu v roce 1958 se stal dirigentem Filharmonie pracujících v Gotwaldově (Zlín). V roce 1966 emigroval do Spolkové republiky Německo, kde se jeho novým domovem stal Mnichov. V roce 1968 se Jaroslav Opěla stal laureátem Mezinárodní dirigentské soutěže Akademie Santa Cecilia v Římě a absolvoval mistrovské kurzy u svého patrona Rafaela Kubelíka a Franca Ferrary. V letech 1971–1972 byl šéfem Národního symfonického orchestru v Soulu. Od roku 1986 byl jmenován docentem na Vysoké škole hudební v Mnichově, kde vedl vysokoškolský orchestr. V letech 1992–2000 byl ředitelem Bavorského rozhlasového orchestru v Mnichově. Byl nositelem titulu „čestný dirigent“.

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy