27. února 1547

Dne 27. února 1547 olomoucký biskup Jan Dubravius (cca 1486–1553) přenechal moravskoostravským měšťanům jako protihodnotu za pozemky ke zřízení rybníků vedle jiného své zdejší pivovary. Listina, kterou tak učinil, je nejstarším písemným dokladem o vaření piva ve městě. Měšťané tím získali privilegium, jež je opravňovalo k výrobě a prodeji piva v rámci chráněného lokálního prostoru.

close info Zdroj: Archiv města Ostravy zoom_in

Výsada se však vztahovalo pouze na právovárečné měšťany, kterých bylo ve městě 64, na přechodnou dobu se jejich počet zvýšil na 78. Jednalo se o majitele nejstarších městských parcel, na nichž se nacházely velkoměšťanské domy.

4. března 1989

Dne 4. března 1989 byla zahájena demolice koksovny Karolina (vznikla roku 1858) v blízkosti Frýdlantských mostů v Moravské Ostravě. Odstranění stavby bylo rozvrženo do pěti fází, neboť jednorázový odstřel by ohrozil okolí a narušil statiku nedalekých budov. Destrukce první části koksovny byla do té doby největší prací tohoto typu v dějinách OKD – Báňských staveb Ostrava. Po explozi 30 kg výbušniny Danubit se k zemi zřítilo najednou asi 5000 tun betonu a železa.

5. března 1897

Dne 5. března 1897 se v Bohdalově (okr. Žďár n. Sázavou) narodil Antonín Kasalický, báňský inženýr, příslušník odboje. Po absolvování brněnské reálky a dvouletém pobytu na italské frontě studoval hornictví na VŠB v Příbrami. Od roku 1924 působil u Severní dráhy Ferdinandovy na jámě Michal v Michálkovicích, potom na dole František v Přívoze, pak na jámě Jiří v Moravské Ostravě. V roce 1934 se stal vrchním horním správcem v Michálkovicích, kde zůstal až do svého zatčení gestapem v listopadu 1942. Za okupace se zapojil do činnosti odbojové skupiny Lvice. Po tříměsíčním věznění v Ostravě byl odvozen do koncentračního tábora v Osvětimi, kde 19. února 1943 zahynul.

Zpracoval: Archiv města Ostravy