22. března 1972

Dne 22. 3. 1972 zemřel v Ostravě dirigent a skladatel Mirko Hanák (nar. 4. 9. 1891 ve Slavkově u Brna). Od dětství hrál na housle, absolvoval Janáčkovu varhanickou školu v Brně a od r. 1911 studoval hru na housle na krakovské konzervatoři. Roku 1922 byl v Ostravě angažován jako dirigent opery i operety, na tomto postu zůstal 36 let až do svého odchodu do důchodu v r. 1958. Jako skladatel se uplatnil zejména v operetním žánru, devět z dvanácti svých operet premiérově uvedl v Ostravě. Dále skládal scénickou hudbu, orchestrální skladby, písňové cykly, mužské sbory, mše, přednesové jazzové skladby a také masové a budovatelské písně. Jeho manželkou byla divadelní a filmová herečka Jana Kovaříková-Hanáková, známá divákům mj. jako bába Pejzlarka z filmového ztvárnění románového Švejka ve filmu Poslušně hlásím (1957).

24. března 1550

Olomoucký biskup Jan Dubravius vydal 24. března 1550 cechovní artikule řeznickému cechu v Moravské Ostravě, neboť jejich „nadání na pergameně vysazené neopatrností ke zkáze přišlo“. Řeznický cech v Ostravě, poprvé připomínaný v roce 1396, patřil k nejstarším a nejpočetnějším cechům ve městě. Původně vydané listiny podléhaly často zkáze např. při požárech, byly tedy proto znovu potvrzovány v pozdějších opisech. Pro řeznický cech se nejstarší listina dochovala z roku 1580, v ní městská rada uděluje řeznickému cechu 16 masných lávek (krámů) a ustavuje pravidla pro jejich užívání.

26. března 1969

Dne 26. 3. 1969 byl položen základní kámen a zahájena výstavba nové budovy hlavního nádraží v Ostravě. Slavnostnímu aktu byl přítomen ministr dopravy české vlády Josef Starý, předseda KNV Jan Mušál, vedoucí oddělení KV KSČ Miroslav Mamula, primátor města Ostravy Zdeněk Kupka a další významní hosté. Železobetonový skelet výpravní budovy byl projektován pro kapacitu 2 700 cestujících za hodinu. Stavbu realizoval podnik Vítkovické stavby a byla dokončena v únoru 1975. Nahradila starší staniční budovu z roku 1892 z typického červeného režného zdiva. První nádražní budova Severní dráhy Ferdinandovy v Přívoze pocházela z roku 1847.

Archiv města Ostravy