28. března 1968

Dne 28. března 1968 se před Generálním konzulátem Polské lidové republiky v Ostravě konala demonstrace asi 500 středoškoláků a vysokoškoláků na podporu polských kolegů požadujících ve své vlasti omezení cenzury a liberalizaci politických poměrů. Studenti nesli transparenty s hesly: „Pryč s antisemitismem“, „Jsme solidární s polskými studenty“ a „Přejeme Vám Dubčeka“ odkazující na probíhající obrodný proces pražského jara. O den později, 29. března, předali zástupci protestujících představitelům konzulátu petici shrnující požadavky na polskou vládu.

29. března 1993

Právě 29. března 1993 byla u kostela v Hrabůvce odhalena pamětní deska letcům Kanaďanovi Gordonovi Arthurovi Kidderovi a Angličanovi Tomovi Kirby Greenovi. Oba byli válečnými zajatci, kteří utekli z tábora Sagan v nynějším Polsku. Byli však chyceni ve Zlíně a po výslechu byli převezeni do věznice v Uherském Hradišti, odtud se měli navrátit zpět do tábora v Saganu. Gestapo se však rozhodlo oba zastřelit, k čemuž došlo 30. 3. 1944 při cestě z Uherského Hradiště právě v Hrabůvce. Pietnímu aktu odhalení pomníku, kterému předcházela zádušní mše v kostele, byli přítomni zástupci některých velvyslanectví, Českého svazu bojovníků za svobodu, Čs. obce legionářské, vedení města Ostravy, obvodu Ostrava-Jih, Junáka – českého skautu a další občané. Čestnou salvu vypálili příslušníci Armády ČR.

30. března 1628

Dnem 30. března 1628 byl doručen rovněž do Moravské Ostravy patent „strany víry římskej katolickej“, jímž byli do šesti měsíců vyzváni protestanti v Čechách a na Moravě k přestupu na katolickou víru nebo k povinnému odprodeji svého majetku a opuštění města. Ostrava však byla s násilnou rekatolizací konfrontována daleko dříve. Již v roce 1584 vydal olomoucký biskup Stanislav II. Pavlovský pro Ostravské instrukci nařizující, že ve městě nesmějí přebývat žádní nekatolíci a pokud by nepřestoupili ke katolictví, měli být z města vyhoštěni. V roce 1628 se tak tento pokyn v Moravské Ostravě týkal snad pouze Mikuláše Sobka z Kornic, majitele šenkovního domu, stojícího na rohu dnešních ulic Velké a Muzejní. Vyřešení jeho případu však nebylo pro městskou radu vůbec snadné a táhlo se do roku 1637. Mikuláš Sobek dům v Moravské Ostravě opustil a odešel do Slezska, ale za svou nemovitost požadoval náhradu. Objekt zůstal „pustý“ osm nebo devět let, do doby než o něj v roce 1637 projevil zájem moravskoostravský děkan Mathisius. Z toho důvodu se městská rada písemně snažila přimět Mikuláše Sobka k jednání. Ten jí ale „dosti důtklivou a špičatou na týž psaní naše odpověď dával“. I přes jeho negativní reakce na písemné výzvy byl dům nakonec se svolením biskupských administrátorů děkanovi prodán za 600 zlatých.

Archiv města Ostravy

Obecná škola na Baranovci v roce 1926, vlevo od ní ředitelství Wilczkových dolů, v pozadí těžní věž Dolu Trojice.
Kalendárium historických událostí města Ostravy pro 12. týden 2022