23. dubna 1533

Dne 23. dubna 1533 koupilo město Moravská Ostrava od zadluženého biskupského mana Ladislava z Kadaně za 350 moravských zlatých biskupské léno Čertovu Lhotku (původní název Mariánských Hor) s poplužním dvorem, lesy, háji a rybníky. Náhradou za manské služby, kterými byla Čertova Lhota biskupovi povinována, převzala na sebe Ostrava smlouvou z 27. ledna 1539 každoroční povinnost dodávat biskupovi do Kelče na zámek kopu štik a kopu kaprů. V polovině 16. století byla tato obtížná povinnost přeměněna v peněžitý plat. Zajímavé bylo odůvodnění, které biskup k propuštění Lhotky z léna a manské povinnosti uvádí: „Město Ostrava je vysazeno v končinách biskupství, kde se sbíhají hranice okolních knížat, a proto to potřebuje pro svou ochranu a obranu a pro provedení mnohých oprav na obecních staveních.“

24. dubna 1892

Dne 24. dubna 1892 se konala ustavující valná hromada spolku První družstvo stavební v Moravské Ostravě, jehož hlavním cílem bylo vybudovat Národní dům (dnes Divadlo Jiřího Myrona) jako sídlo českého politického, kulturního, spolkového a společenského života ve městě. Činnost spolku měla výstavbou domů a bytů, jejich prodejem či pronájmem oživit stavební a živnostenské podnikání. Jeho předsedou se stal známý advokát Edmund Palkovský. Velkou váhu spolek přikládal technické komisi, jejímiž členy byli mj. báňští odborníci Josef Hýbner a Emanuel Balcar, neboť jejím úkolem bylo dohlížet na dodávky materiálu, kvalitu provádění a postup stavebních prací. Valná hromada 5. listopadu 1909 schválila rozpuštění družstva, neboť starost o provoz, opravy i programovou náplň Národního domu převzal Spolek Národní dům.

Archiv města Ostravy

Pamětní deska na budově Krajského soudu v Ostravě se jmény popravených v roce 1951.
Kalendárium historických událostí města Ostravy pro 15. týden 2022