2. května 1945

Právě tehdy došlo k ustavení třináctičlenného místního národního výboru, který v poválečné době převzal správu města. Předcházela tomu rušná jednání zástupců čtyř politických stran a oblastního vojenského velení. Předsedou národního výboru byl zvolen komunista Josef Lampa, místopředsedy se stali sociální demokrat Artur Sommer, národní socialista Josef Ulman a lidovec Bohumil Rolek. Sociální demokracie a KSČ měly v národním výboru po čtyřech zástupcích, strany národněsocialistická a lidová po dvou. Třináctým členem byl vojenský pověřenec pplk. Pokorný. V tomto složení úřadoval národní výbor jako ústřední orgán veřejné moci v Ostravě do 22. května 1945.

5. května 1914

V tento den vydalo ministerstvo železnic koncesi pro stavbu parní dráhy z Mariánských Hor do Brušperku. Koncesi udělilo na 90 let s podmínkou, že provoz na dráze se uskuteční do dvou let. První část trati z Vítkovic do Hrabové však byla uvedena do provozu až v roce 1930.

3. května 1831

Onoho dne se v Tlumačově narodil pivovarník, první předseda Židovské náboženské obce v Moravské Ostravě Markus Strassmann. Do města přišel kolem roku 1855. V roce 1857 se stal nájemcem moravskoostravského měšťanského pivovaru, který později odkoupil do svého vlastnictví. V roce 1873 vstoupil do komunální politiky, kdy se stal členem obecního zastupitelstva, později i městským radním. V roce 1872 se zasloužil o zřízení židovského hřbitova (dnes část sadu Dr. Milady Horákové), angažoval se při ustavení místní židovské náboženské obce, jejímž předsedou byl od roku 1875 až do své smrti. Za jeho předsednictví byla v Moravské Ostravě na Pittlerově (dnes Zeyerova) ulici vystavěna synagoga. Zemřel 3. září 1903 v Moravské Ostravě.

Archiv města Ostravy