10. května 1971

Na tiskové konferenci 10. 5. 1971 byl oznámen vznik ostravského studia Krátkého filmu Praha, jež dostalo v roce 1978 název Prométheus. Bylo třetí svého druhu po Praze a Gottwaldově (dnes Zlín). Sídlilo v prvním patře domu na náměstí Lidových milicí (dnes Masarykovo náměstí). Zpočátku bylo jeho hlavním úkolem zajistit výrobu instruktážních a reklamních filmů pro průmyslové podniky v Severomoravském kraji. Později se zaměřilo na výrobu animovaných filmů. Známé se stalo díky televizním večerníčkům mj. seriálům Jak Bzuk a Ťuk putovali za sluníčkem nebo O Kubovi a Sázině.

12. května až 15. května 1971

Ve dnech 12. – 15. 5. 1971 se uskutečnila se ostravská část sympozia o ekologické problematice uspořádaného výborem pro životní prostředí Evropské komise OSN. Ostrava byla vybrána jako modelový příklad vlivu těžkého průmyslu na hustě obydlené území a krajinu. Dalšími pořadatelskými městy byly Praha a Katovice. Mezi účastníky byli zástupci z 20 zemí např. Polska, Sovětského svazu, Bulharska, ale také Spolkové republiky Německo, Dánska, Švýcarska, Španělska a USA.

12. května 1951

Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa 12. května 1951 rozhodlo o výstavbě nové socialistické Ostravy vycházející z rajonové studie architekta Vladimíra Meduny. S rozsáhlou stavební činností se počítalo v Porubě, Svinově a Polance nad Odrou. Územní plán byl navržen pro město se 150 000 obyvateli. Poruba byla vybrána mj. z toho důvodu, že se na jejím území nenacházejí uhelné zásoby a převažující směr proudění vzduchu omezuje zvýšenou koncentraci škodlivých látek v ovzduší. Centrum Moravské Ostravy mělo být v důsledku plánovaného dotěžení uhlí zbouráno. V roce 1952 byl vypracován územní plán prvních obvodů nové Poruby a byla zahájena stavba sídliště, v té době největšího v republice. Jeho architektura byla ovlivněna kánonem socialistického realismu – historizující tzv. sorely.

Archiv města Ostravy