2. června 1950

Dne 2. června 1950 se narodila v Brodku u Přerova herečka Renáta Doležalová. V nedalekém Přerově vystudovala Střední průmyslovou školu chemickou. Již v této době se amatérsky věnovala divadlu a po maturitě se zapsala na obor herectví na Janáčkově akademii umění v Brně, kterou absolvovala v roce 1973. Ještě jako studentka debutovala ve filmu. Po dokončení studií získala angažmá v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, kde působila v letech 1973–1979 a představila se zde ve 25 inscenacích. V této době byla také angažovaná do své nejslavnější role – v televizním seriálu 30 případů majora Zemana, v němž ztvárnila Lídu Zemanovou, první manželku hlavního hrdiny Jana Zemana. Zemřela 12. června 2000 v Praze.

4. června 1921

Dne 4. června 1921 byla založena Kulturní rada pro širší Ostravsko, jako poradní sbor pro otázky kulturní a osvětové. Organizovala besedy, výstavy a přednášky a zastřešovala aktivity okresních osvětových sborů a dalších vzdělávacích a kulturních spolků. Počátkem dubna 1929 ustanovilo ministerstvo školství a národní osvěty Kulturní radu jako krajské ústředí osvětových sborů pro župu moravskoslezskou a českotěšínskou. Podle ostravské Kulturní rady byla ustavována podobná sdružení v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Mezi nejvýznamnější činovníky této korporace patřili Rudolf Tlapák, legionář, pedagog, kulturní a osvětový pracovník a ředitel gymnázia v Moravské Ostravě, který zastával funkci předsedy Kulturní rady až do svého zatčení gestapem v roce 1939, a spisovatel Vojtěch Martínek, jenž působil v Kulturní radě pro širší Ostravsko jako jednatel. Korporace ukončila činnost v roce 1941 a úředně byla zrušena o dva roky později, jako ostatní podobné spolky v Protektorátu Čechy a Morava.

4. června 1558

Dne 4. června 1558 je datována smlouva mezi městem Moravskou Ostravou a majitelem Svinova Petrem Bzencem z Markvartovic, kterou byly vyřešeny hraniční spory na Odře pramenící mj. z toho, že řeka při povodních měnila svůj průběh. Ostravští měšťané také tímto listem udělili Petru Bzencovi povolení k výstavbě mostu přes vodní tok ke svému prospěchu i „pánuov měšťanuov ostravských a potomkov jich nyní i na časy budúcí“. Tuto smlouvu potvrdil olomoucký biskup Marek Khuen v roce 1560.

Archiv města Ostravy